Aktiviteter

Illustrasjonsbilde rundt bordet, pastorsamling Stavanger

Pastor- og ledersamling

IMI-kirken Stavanger
Kl. 11:00
 - 13:00
7. feb
, 2024

Pastor- og ledersamling hos IMI-kirken Stavanger, onsdag 7. februar fra 11:30-13:00.