Halldorf og Lahlum - Finnes det et fellesskap uten Gud og den sterke staten?

Halldorf og Lahlum - Finnes det et fellesskap uten Gud og den sterke staten?

28. Februar 2022

I våre skandinaviske land har vi vært bundet sammen av kulturell enhet, av sterke folkekirker, men også av strenge lovverk som har forpliktet oss til å følge den tro og moral som Kongen og kirken har ønsket.

En sterk velferdsstat skaper økonomisk trygghet men forutsetter også oppslutning om noen felles verdier.

I en tid med sterk individualisme, globalisering og større kulturelt mangfold er det verdt å spørre:

På hvilken grunn kan vi bygge fellesskap og tilstrekkelig samhold til å leve sammen?

Du er velkommen til Litteraturhuset for å lytte til samtalen mellom Hans Olav Lahlum og Joel Halldorf.

Hans Olav Lahlum er historiker, biograf og kriminalforfatter. Han har blant annet skrevet flere sentrale biografier fra Arbeiderpartiets etterkrigshistorie og har også skrevet bøker og artikler om britisk og amerikansk politisk historie.

Joel Halldorf er professor i kirkehistorie og kjent som forfatter og skribent. Han arbeider i dag som dosent ved Enskilda Högskolan i Stockholm, er fast skribent i Expressen og også skribent i Skaperkraft. Han har blant annet gitt ut bøkene «gud – jakten» og kom nylig med «Kvällstidningsteologi: 2010-2020 - från populism till pandemi» som er en samling av hans artikler det siste tiåret.

Arrangementet blir også strømmet på Skaperkrafts Facebookside.

Del


Powered by Cornerstone