En nasjon, flere religioner - Å feire Norge i fellesskap

En nasjon, flere religioner - Å feire Norge i fellesskap

13. Mai 2021

I 2030 markerer vi at det er tusen år siden Slaget på Stiklestad og Norge kan feire tusen år som nasjon. Før den tid skal vi også feire 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten i 1024.

Etter 1030 ble det ikke lenger stilt spørsmål ved om Norge var et eget rike, og vi hadde sett starten på utviklingen mot landsloven og rettsstaten. Begge jubileene markerer dermed milepæler for utviklingen av Norge som enhetlig nasjon og for kristendommens inntreden.

Hvordan feirer vi dette i et mer flerreligiøst samfunn?

Vi samler stemmer fra ulike religioner og livssyn til samtale. Hvordan ser muslimer og buddhister på å feire kristningen av Norge? Vi tar opp trosfrihetens vilkår og spør om religionsdialogen bringer oss nærmere hverandre eller om den glatter over viktige motsetninger. Er vi for sekulære til å forstå dybden i hva jubileene om? Eller bør vi tone ned kristningen av Norge for at alle skal føle seg inkludert? Hvordan er spillereglene mellom majoritet og minoritet? Hva kan vi bruke disse jubileene til i fellesskap?

Når: Tirsdag 15. juni kl 10-15.

Sted: Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo

Vi tror og håper det er åpnet for fysiske samlinger med begrenset antall på dette tidspunktet. Påmelding for å delta på Litteraturhuset: bjorn.are@skaperkraft.no (opplys om allergier).

Deltakeravgift på Litteraturhuset: kr 150. Betales helst på VIPPS ved inngangen: 10466, (Tankesmien Skaperkraft). Kan også faktureres i etterkant.

Seminaret strømmes på YouTube og du finner lenken her

Seminaret er en del av JUBTI. JUBTI er et flerårig prosjekt i regi av Skaperkraft hvor vi arbeider for å stimulere til oppmerksomhet, diskusjon og refleksjon om de jubileene vi står foran.
Les mer her: 
https://skaperkraft.no/jubti.

Velkommen!

Program

Kl 10.00 – 15.00 Del 1: Feiring av hva – og for hvem?

 • Introduksjon v/Henrik Syse
 • Er det noe å feire?
  Lena Larsen, muslim og forsker ved Norsk Senter for menneskerettigheter
  Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet
  Trond Enger, generalsekretær i HEF
 • Majoritetskirke og festens midtpunkt?
  Trond Bakkevig, pensjonert prost, leder av livssynsutvalget i Oslo
 • Samtale
 • 12.00 Lunsj

Kl 1245 - Del 2: Majoriteter og minoriteter

 • Migrasjon og tilhørighet
  Marta Bivand Erdal, PRIO
 • Hvilke stemmer får komme til orde? – Muligheter og utfordringer i den offentlige samtalen
  Olav Elgvin, doktorgrad på Islamsk Råd
 • Fra statskirkemonopol til trosfrihet
  Ingunn Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar Teologiske Høyskole.
 • Reell dialog eller kamuflering av motsetninger?
  Generalsekretær i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys
 • Refleksjoner om folk og kirke i jubileenes tid
  Stig Fossum, tidl redaktør, prosjektleder i OVF
 • Samtale
 • Sluttkommentar
  Elsa Aanensen, daglig leder Moster 2024
 • Avslutning
Del


Powered by Cornerstone