Ble vi opplyst av opplysningstiden?

Ble vi opplyst av opplysningstiden?

08. Desember 2020

"Det er opplysningstidens radikale ideer som skal ha mer av æren for det gode liv vi lever i dag enn kristendommens ideer", hevder Harald Eia.
Han påstår også at opplysningstiden ga oss "nye lykkebringende tankemåter som ikke står på skuldrene til kristendommen, men snarere skyver den bort."

Har han rett? Eller videreforedlet opplysningstidens tenkere kristendommens menneskesyn og verdensbilde?

Har vi demokrati og menneskerettigheter på tross av eller på grunn av kristendommen?

I dette seminaret stiller Skaperkraft spørsmålet: «Ble vi opplyst av opplysningstiden? Kristendom og opplysningstid – Hvor kommer de moderne verdiene fra?»

Vi har utfordret fire kompetente akademikere til å svare. I seminarets del 1 presenterer hver av dem sitt syn i korte foredrag på ca. 15 minutter. Disse er:

- Arild Pedersen, professor emeritus ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo

- Vidar Haanes, professor i kirkehistorie, rektor ved MF vitenskapelig høyskole

- Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

- Henrik Syse, professor i filosofi ved Bjørknes Høyskole og forsker ved Institutt for fredsforskning.

 

 

Del


Powered by Cornerstone