Borgerkrig eller fredelig maktskifte? Dagen før dagen.

Borgerkrig eller fredelig maktskifte? Dagen før dagen.

02. November 2020

Fredelige maktovertakelser er en betingelse for demokrati. Har det i moderne tid vært større spenning om et amerikansk valg? Den politiske avstanden mellom presidentkandidatene er større enn på veldig lenge, men denne gangen er det også skapt usikkerhet om presidenten vil akseptere valgresultatet. Kan det oppstå opptøyer?

Hva er likheter og forskjeller i den demokratiske kulturen mellom USA og Norge?
Historiker Øystein Sørensen og rådgiver i Skaperkraft Bjørn Are Davidsen diskuterer demokrati og maktovertagelser. Seminaret er en del av Skaperkrafts JUBTI-prosjekt. Hvorfor har det norske demokratiet hatt så stor motstandskraft i møte med antidemokratiske ideer og bevegelser? Er andre demokratier mindre robuste? Er det grunn til å være bekymret over utviklingen i USA - og i Norge?

ØYSTEIN SØRENSEN er professor ved Historisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt spenner over politisk idéhistorie med særlig vekt på utviklingen av norsk nasjonal identitet, samt nasjonalsosialisme og totalitære politiske ideologier. Av tidsperioder har han forsket mest på tiden fra sent 1700-tall til og med andre verdenskrig. Han er forfatter av en rekke bøker. I 2018 ga han blant annet ut boken "Det norske demokratiet og dets fiender".

BJØRN ARE DAVIDSEN er rådgiver i Skaperkraft. Han er forfatter av en rekke bøker og har lang fartstid som skribent innenfor en rekke felter. Han har blant annet bidratt i flere bøker om konspirasjonsteorier, skrevet bøker og artikler om vitenskapshistorie og europeisk middelalder. Han er sentral i Skaperkrafts JUBTI-prosjekt. Les mer om JUBTI på https://skaperkraft.no/jubti.

 

 

Del


Powered by Cornerstone