Smittevern, demokrati, frihet. Gjør frykten for døden oss ufrie?

Smittevern, demokrati, frihet. Gjør frykten for døden oss ufrie?

10. Juni 2020

Er smittevern så viktig at våre eldre skal leve sine siste dager uten kontakt med familien? I så fall, kan vi da demonstrere mot rasisme i tusentall?
I denne ukens Onsdagslunsj snakker Øyvind Håbrekke med Kristin Aavitsland, professor i kunsthistorie ved MF vitenskapelige høyskole. Aavitsland har forsket på vårt forhold til døden i ulike tidsepoker og er sammen med medforfattere aktuell med boken "Å minnes de døde - Døden og de døde i Norge etter reformasjonen."

Når vi som moderne samfunn møter et dødelig virus, har kanskje vårt forhold til døden langt større betydning for våre reaksjoner og politiske veivalg enn vi tror. Kan dødsfrykten bli så stor at vi kan ofre våre demokratiske rettigheter for at staten skal beskytte våre liv? Kan frykten for døden gjøre oss ufrie?

Del


Powered by Cornerstone