Oslo Monitor 1.0

Oslo er en god by å bo i for de fleste. Vi tror at den kan bli god for enda flere. Derfor ble Oslo Monitor til.
11. Januar 2018

Tankesmien Skaperkraft har, i samarbeid med ledere for menigheter i Oslo, initiert et arbeid for å synliggjøre muligheten Oslo har til å gjøre Oslo til en enda bedre by. Dette innebærer å sette fokus på sosiale og kulturelle utfordringer i byen, samtidig som dette må sees i sammenheng med kirkens oppdrag om å formidle det kristne budskapet til byens befolkning.

Les hele rapporten her

Vi ønsker å skape en felles forståelse, særlig blant kirkeledere og næringslivsledere,
om hva som er dagens situasjon i byen og hvordan kirken og kristne ledere helt konkret kan bidra til å bevege byen.

For å klare det vil vi:

  • Synliggjøre og omfavne menneskene som lever i sårbare situasjoner i Oslo

  • Heie på organisasjoner som allerede jobber for å gjøre Oslo bedre

  • Utfordre kirkeledere og næringslivsledere til å se mulighetene for endring

  • Nå flere mennesker i Oslo med det kristne budskapet

Rapportens målgruppe er i hovedsak kirkeledere og kristne næringslivsledere. Funnene vil imidlertid være interessante utover denne gruppen.

Vi håper å kunne levere en rapport annethvert år de neste årene. Denne rapporten søker å beskrive en nåsituasjon. Rapporten vil i tillegg komme med noen anbefalinger til mulige tiltak.

Oslo Business Region har de siste årene laget rapporten «Oslo: State of the city» som kartlegger byen fra næringslivets perspektiv. Vi ser på Oslo Monitor som et supplement til denne rapporten.

Les hele rapporten her

Del
Mer fra samme forfatter
Powered by Cornerstone