Når kjønn kan velges

Hvilke utfordringer er det med fritt valg av kjønn? Hva kan et tredje kjønn bety? I dette Skaperkraft-notatet får du en oppsummering av vårens debatt om fritt valg av juridisk kjønn.
13. Juni 2016

Helseminister Bent Høie la våren 2016 frem et lovforslag som skal sikre rett til å endre kjønn, uten å måtte sterilisere seg eller gå til psykiatrisk behandling. Et solid flertall av partiene støttet forslaget i Stortinget. Bare representantene fra KrF og Sp stemte imot.

Mange land har gjort eller kommer trolig til å gjøre det samme Norge. Bakgrunnen er å sikre bedre rettigheter til de som har kjønnsidentitetsutfordringer, noe som kan være svært krevende å leve med. 

Dette notatet tar for seg den norske lovendringen, dilemmaer knyttet til loven, diskusjonen om et tredje kjønn og avslutningsvis kommer det også noen politiske anbefalinger.

Notatet bruker formuleringer og betegnelser fra lovarbeidet, men er samtidig klar over at det er en del uenigheter knyttet til dette, mellom ulike interessemiljø og ofte brukte betegnelser.

Les hele notatet her

Del
Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Mer fra samme forfatter

Fire år er for kort tid

Vi trenger folkevalgte som ser lenger enn til neste valg. For å få det, må vi alle skjerpe oss.

Publisert: Filip Rygg
- 26. Mai 2023

Google-eksperter

Vi går til legen med egne diagnoser og bruker ettermiddagen til å investere i fly-aksjer. Vi er mange...

Publisert: Filip Rygg
- 24. Mars 2023

Er 90 det nye 50?

Kanskje begrepet alder i ferd med å bli utdatert? Ihvertfall slik vi i dag kjenner det. 

Publisert: Filip Rygg
- 28. Oktober 2022

Selskapenes politiske program

Hva er motivene når stadig flere bedrifter ivrer etter å være på "riktig" politisk side?

Publisert: Filip Rygg
- 15. Juli 2022

Putin kan gjøre Norge grønnere

Alle store kriger har ført til store samfunnsmessige endringer, langt utover det som handler om makt og geografi.

Publisert: Filip Rygg, Bergens Avisen
- 14. Juni 2022
Powered by Cornerstone