Drømmeløft for flyktninger

Hvordan kan flyktninger bli en ressurs i Norge? Sammen med Innovasjon Norge, Guts to change og Frelsesarmeen, arrangerte vi drømmeløft for 22 flyktninger 6. mai 2016.
30. Mai 2016

- Jeg liker ikke det norske systemet hvor man bare får utbetalt penger, uten å bli bedt om å gjøre noe.                                                                                                                                                                      - flyktning fra Syria

Dagen var delt opp i tre sekvenser; en innledende runde med presentasjon av deltakere og formål, en lengre sesjon hvor flyktningene var delt opp i fire grupper og til slutt en sekvens i  plenum hvor gruppene presenterte sine konklusjoner. 

Anbefalinger i notatet etter samtalene i gruppene:

  1. Innføre en ny ordning hvor alle flyktninger som ankommer Norge og som bosettes i mottak enkelt kan få delta i frivillig arbeid i sitt nye lokalsamfunn.  Ansvar for oppfølging bør ulike frivillige organisasjoner har, sammen med mottaksmyndighetene.
  2. Etablere en plattform hvor man lett kan pitche nye gründerideer, gjerne under fanen til Innovasjon Norge
  3. Få på plass et utvidet mentorprogram, hvor alle yrkesgrupper er inkludert. “Det er ikke bare gründere og ledere som trenger mentorer, men også bilmekanikere og lærere.”
  4. Etablere flere møteplasser mellom flyktninger og nordmenn for å raskere få på plass nødvendige nettverk.

I tillegg vil tankesmien Skaperkraft anbefale å:

  1. Gjøre materiell/bøker/informasjon om gründerskap tilgjengelig på flere språk, for eksempel arabisk.
  2. Vurdere om støtte til livsopphold frivillig kan kobles til “internship” og gründerordninger. Eksempelvis kunne ulike gründermiljø tatt ansvar for å følge opp en flyktning med ønske om å selv starte egen bedrift.
  3. Arrangere et eget frokostmøte/temamøte høsten 2016 hvor en del av disse temaene følges opp, og hvor relevante myndigheter deltar for å kunne adressere forhold som krever nye eller endrede føringer.

Les hele notatet her!

Del
Filip Rygg er leder i Stiftelsen Skaperkraft. Han har tidligere vært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. I tillegg til å være leder i Skaperkraft, er Rygg også daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere. Facebook: /politikk Instagram: @filiprygg E-post: filip[at]skaperkraft.no Telefon: 918 49 610
Mer fra samme forfatter

Good Friday!

Påskens budskap hadde fortjent en pressekonferanse i 2021.

Publisert: Filip Rygg
- 02. April 2021

Velferd med betalingsutsettelse

Både klimakrisen og pandemien sender regningen til dem som vokser opp nå. Vi trenger en ny samfunnskontrakt...

Publisert: Bergens Avisen, Filip Rygg
- 09. Mars 2021

Nei, det blir ikke verre

Færre vil dø av naturkatastrofer som jordras i fremtiden. Men det betinger at vi lærer når det verste inntreffer.

Publisert: Bergens Avisen, Filip Rygg
- 06. Januar 2021

Apper og løsarbeidere

Oppdragsøkonomien vokser med rekordfart. Det er en opptur for forbrukerne og en nedtur for arbeidsrettigheter.

Publisert: Bergens Avisen, Filip Rygg
- 16. Desember 2020

Det som kommer etter Korona

2020 vil mer enn noe annet år, påvirke de påfølgende årene. Den store lederskapstesten kommer nå.

Publisert: Filip Rygg
- 27. November 2020
Powered by Cornerstone