Notat 4/2012: Unge kristnes engasjement i norsk samfunnsdebatt

Tema for dette notatet er unge kristne sitt engasjement i samfunnsdebatten. Hypotesen vi undersøkte var: Det kan virke som om det er få unge voksne blant de kristne som engasjerer seg. Resultatet ble slående; gjennomsnittsalderen på debattantene i både VL og Dagen var på hele 57 år, med en klar overvekt av menn. Av Magnus Aagaard Skeie, trainee i tankesmien Skaperkraft
15. April 2013

Det kan virke som om det er få unge voksne blant de kristne som engasjerer seg i samfunnsdebatten. Resultatet er slående: gjennomsnittsalderen på debattantene i både Vårt Land og Dagen er på hele 57 år, med en klar overvekt av menn.

"Om kristne bør engasjere seg i utviklingen av vårt samfunn, er det ønskelig at en anstendig del av deltakerne er unge voksne. Det er disse som vil være dets borgere også lengre frem i tid, og bør absolutt utøve innflytelse på morgendagens vedtak. Vi tror på et opplysningspotensial mellom generasjoner, og selv om den eldre garde oftest har høyere fagkompetanse og mer livserfaring vil nok mange se det som fordelaktig å la både unges og gamles perspektiver få bryne seg på hverandre i en sunn debatt. Til slutt, om man som kristen føler troen forplikter til samfunnsengasjement, skulle dette gjelde i høyere grad for eldre enn for unge?" (Utdrag)

Les hele notatet: Skaperkraftnotat42012Ungekristne Notatet er skrevet av Magnus Aagaard Skeie, trainee i tankesmien Skaperkraft.

Del
Magnus Aagaard Skeie er trainee i tankesmien Skaperkraft. Han studerer til daglig teologi og ledelse ved Høyskolen for Ledelse og Teologi på Stabekk.
Mer fra samme forfatter

Mer penger til bekjempelse av menneskehandel

Som en del av budsjettforliket mellom FrP, H, V og KrF økes innsatsen mot menneskehandel i Norge. Skaperkraft...

Publisert: Skaperkraft.no, Magnus Aagaard Skeie
- 08. Desember 2014

For lite ROT i statsbudsjettet

Det var lite ROT i forslaget til statsbudsjett det nå forhandles om. Det bør Stortinget gjøre noe med.

Publisert: Finansavisen, Magnus Aagaard Skeie
- 20. November 2014

Hva er en livssynsåpen skole?

Er sekulærhumanistisk "indoktrinering" i skolen nødvendigvis noe bedre enn kristen? Vi mener nei.

Publisert: Stavanger Aftenblad, Magnus Aagaard Skeie
- 24. April 2014

Skaperkraft-notat 1/2014: "En livssynsåpen skole for et livssynsåpent samfunn"

Stålsett-utvalget tar til ordet for et samfunn der alle religioner og livssyn er likestilte, og hvor...

Publisert: Magnus Aagaard Skeie
- 24. April 2014

Notat 3/2013 (UNG): Ensomhet blant unge voksne

En undersøkelse gjort for Røde Kors våren 2012 avdekket at flere enn hver tredje person mellom 18 og...

Publisert: Magnus Aagaard Skeie
- 13. November 2013
Powered by Cornerstone