Notat 2/2013: Når markeder trenger moral

Dette notatet handler mest om såkalte omstridte markeder – som det å selge sex, organer eller svangerskap. Jeg vil drøfte om det finnes grenser for hva som kan selges og kjøpes. Og i så fall: Hvilke argumenter gir best mening i en slik debatt?
12. November 2013

I Norge har vi de siste Ã¥rene hatt mye debatt om blant annet prostitusjon og surrogati. Det blir diskutert om sÃ¥kalte seksuelle tjenester kan og bør behandles som andre tjenester – eller om kvinner alltid blir utnyttet. Omtrent samme tematikk gjør seg gjeldende nÃ¥r temaet er surrogati. Kan vi se pÃ¥ det Ã¥ bære frem et barn som en jobb? Langt mindre oppmerksomhet har vært knyttet til spørsmålet om organhandel. Men her finnes det mye internasjonal debatt.

Dette notatet handler mest om sÃ¥kalte omstridte markeder – som det Ã¥ selge sex, organer eller svangerskap. Jeg vil drøfte om det finnes grenser for hva som kan selges og kjøpes. Og i sÃ¥ fall: Hvilke argumenter gir best mening i en slik debatt? Dette teamet har bÃ¥de en etisk og en juridisk innfallsvinkel. Forskjellen er viktig. Å mene at det finnes moralske grenser for markeder, betyr ikke at forbud og lovregulering alltid er den nødvendige konsekvensen. For eksempel går det an å mene at sex ikke er en vare, at prostitusjon alltid er etisk forkastelig, uten å ta til orde for at staten bør forby sexkjøp eller sexsalg. Samtidig finnes en viss sammenheng mellom etikk og jus. De som mener at det er dypt forkastelig å benytte seg av surrogati, vil antagelig være tilbøyelige til å mene at en slik praksis også bør forbys. Min innfallsvinkel i dette notatet er i særlig grad de etiske spørsmålene, men jeg vil også berøre noen juridiske avveininger. Min hensikt er ikke å levere fyllestgjørende konklusjoner i alle spørsmål, men stimulere til refleksjon om både viktige og vanskelige spørsmål. En kronikk basert på notatet stod på trykk i Aftenposten 24.09.13 Les hele notatet her: Skaperkraftnotat2_2013altkjøpesforpenger

Del
Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er ogsåleder for Skaperkrafts fagråd.Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.
Mer fra samme forfatter

Et kristendomskritisk mageplask

Hans-Petter Halvorsen er i sin VG-kronikk langt unna å treffe blink med sin sterke kritikk av religion,...

Publisert: Espen Ottosen, VG
- 23. Oktober 2016

I møte med symboler må vi bruke skjønn

Hijabbruk kan tolkes ulikt. Men det er urimelig å knytte symbolet mer til politikk enn religion.

Publisert: Espen Ottosen, Aftenposten
- 14. September 2016

Ikke stein religionsfriheten, Zahid Ali!

Det er skremmende at komiker Zahid Ali i sitt oppgjør med all religion går i strupen på grunnleggende...

Publisert: Espen Ottosen, Aftenposten
- 17. August 2016

Feilaktig om kristen fundamentalisme

Jeg har aldri hørt om konservative kristne som går fysisk til angrep på lærere fordi de avviser evolusjonslæren...

Publisert: Espen Ottosen, Dagbladet
- 01. April 2016

Når staten skal gjøre menn gravide

Regjeringen vil gjøre det enklere å skifte juridisk kjønn. En konsekvens er at juridiske menn kan bli...

Publisert: Espen Ottosen, Håkon Pettersen, NRK Ytring
- 17. Desember 2015
Powered by Cornerstone