Skaperkraft-notat 1/2014: "En livssynsåpen skole for et livssynsåpent samfunn"

Stålsett-utvalget tar til ordet for et samfunn der alle religioner og livssyn er likestilte, og hvor staten skal likebehandle alle. Men kan staten selv være nøytral mellom ulike livssyn? Hvis ikke, på hvilket livssynsgrunnlag bør en stor og viktig samfunnsinstitusjon som grunnskolen drives?
24. April 2014

Stålsett-utvalget tar til ordet for et samfunn der alle religioner og livssyn er likestilte, og hvor staten skal likebehandle alle. Men kan staten selv være nøytral mellom ulike livssyn? Hvis ikke: på hvilket livssynsgrunnlag bør en stor og viktig samfunnsinstitusjon som grunnskolen drives?

Les Skaperkraft-notat 1/2014. I notatet fokuserer forfatter Magnus A. Skeie på følgende problemstillinger: Hva er et livssyn? Hva utgjør "det livssynsåpne samfunn"? Har sekulærhumanisme/ livssynshumanisme urettmessig fått gå for å være den nøytrale posisjonen i offentlig sammenheng?

Forfatteren presenterer deretter utdrag fra en livssynsanalyse av to av de fremste læreverkene i samfunnsfag på ungdomstrinnet, gjennomført i høst og vinter av en faggruppe tilknyttet Skaperkraft. Hensikten med analysen var å undersøke på hvilken måte graden av "nøytralitet" var ivaretatt i læreverkene.

Til slutt diskuterer forfatteren hvilke praktiske politiske konsekvenser det bør få for skolen og lærerutdanningen om skolen reelt sett skal være livssynsåpen.
Les Skaperkraft-notat 1/2014.
Les intervju med Magnus A. Skeie om notatet i Dagen.no.
Se debatt i forbindelse med lansering av notatet på Dagen.no.

Del
Magnus Aagaard Skeie er trainee i tankesmien Skaperkraft. Han studerer til daglig teologi og ledelse ved Høyskolen for Ledelse og Teologi på Stabekk.
Mer fra samme forfatter

Mer penger til bekjempelse av menneskehandel

Som en del av budsjettforliket mellom FrP, H, V og KrF økes innsatsen mot menneskehandel i Norge. Skaperkraft...

Publisert: Skaperkraft.no, Magnus Aagaard Skeie
- 08. Desember 2014

For lite ROT i statsbudsjettet

Det var lite ROT i forslaget til statsbudsjett det nå forhandles om. Det bør Stortinget gjøre noe med.

Publisert: Finansavisen, Magnus Aagaard Skeie
- 20. November 2014

Hva er en livssynsåpen skole?

Er sekulærhumanistisk "indoktrinering" i skolen nødvendigvis noe bedre enn kristen? Vi mener nei.

Publisert: Stavanger Aftenblad, Magnus Aagaard Skeie
- 24. April 2014

Notat 3/2013 (UNG): Ensomhet blant unge voksne

En undersøkelse gjort for Røde Kors våren 2012 avdekket at flere enn hver tredje person mellom 18 og...

Publisert: Magnus Aagaard Skeie
- 13. November 2013

Notat 4/2012: Unge kristnes engasjement i norsk samfunnsdebatt

Tema for dette notatet er unge kristne sitt engasjement i samfunnsdebatten. Hypotesen vi undersøkte var:...

Publisert: Magnus Aagaard Skeie
- 15. April 2013
Powered by Cornerstone