Skaperkraft notat 2-2014: Norsk skyggeøkonomi

Trainee i Skaperkraft, Magnus Aagaard Skeie, har utarbeidet et notat for Skaperkraft om den norske skyggeøkonomien.
20. November 2014

Trainee i Skaperkraft, Magnus Aagaard Skeie, har utarbeidet et notat for Skaperkraft om den norske skyggeøkonomien. Sammendrag Den svarte økonomien i Norge er nå den nest største i Vest-Europa, i følge A.T. Kearneys undersøkelse fra 2013. Svart arbeid har mange uheldige virkninger på økonomien, for eksempel gjennom tapte skatteinntekter for staten og skadelig konkurransevridning for redelige bedrifter, som medfører tap av arbeidsplasser. Skyggeøkonomien skjuler også lyssky virksomhet som tvangsarbeid, narkotikaomsetning, prostitusjon og annen kriminalitet. Om svart arbeid uhindret får bre om seg vil aktørenes tillit til hverandre reduseres, som er kostbart. Behovet for tiltak som monner er stort. ROT1- og ROS2-fradrag har hatt god suksess i Sverige, og særlig ROS-fradrag ser ut til å komme barnefamilier og eldre til nytte. Disse bør prøves ut også i Norge. Utover det bør det vurderes om man kan lette skattebyrden for enkelte utsatte bransjer, slik som bygg- og anleggsbransjen, for å dreie etterspørselen bort fra tilbydere av svarte tjenester og mot seriøse aktører. Økt kontrollvirksomhet fra Skatteetatens side vil også kunne hjelpe. Last ned hele notatet her: Skaperkraft notat 2-2014 Les også kronikken til Magnus Aagaard Skeie som stod på trykk i Finansavisen 17.11.14: For lite ROT i statsbudsjettet

Del
Mer fra samme forfatter
Powered by Cornerstone