Rebekka Ljosland

Rebekka Ljosland er styremedlem i Skaperkraft. Hun arbeider som samhandlingsjef på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Ljosland har tidligere vært byråd for helse og omsorg i Bergen.

Foto: Bergen Kommune

Powered by Cornerstone