Ole Thomas Talset

Ole Thomas Talset er administrativ leder i tankesmien Skaperkraft. Han har tidligere vært konsulent i Agnus Consulting og leder Get Focused-festivalen i Tønsberg. Talset er utdannet sosionom og bor i Tønsberg. Han underviser jevnlig ledere i frivillig og privat sektor og var arrangementsansvarlig for aksjonen EN DAG, da Skaperkraft og en rekke andre organisasjoner mobiliserte til kamp mot menneskehandel.

E-post: ole.thomas@skaperkraft.no
Twitter: @mrolethomas

Powered by Cornerstone