Randi Dorthea Espegren Masvie

Randi Dorthea Espegren Masvie er styremedlem i tankesmien Skaperkraft. Hun er jurist og har skrevet boken Jeg vil dø som kom ut på Frekk Forlag i 2019. Høsten 2017 fullførte hun sin mastergrad ved Det juridiske fakultetet i Bergen der hun skrev om beskyttelse av konvertitter. 

Rapport om mobbing og fattigdom

Ny Skaperkraft-rapport: Skaper mobbing fattigdom?

Posted on 2017-11-22

Skråplaneffekt og diskriminering

Vi kommer ikke utenom skråplaneffekten når vi diskuterer aktiv dødshjelp.

Posted on 2017-05-22

Tilfeldigheter i rettssalen

Norske domstoler er våre siste generalister. Den høye tilliten domstolen har hos befolkningen er imidlertid ikke godt begrunnet, og prinsippet om allmenne domstoler er ikke lenger levedyktig.

Posted on 2016-09-16

Hershey-metoden

En forbrukerkampanje mot en sjokoladeprodusent gir innsikter i hvordan man kan bekjempe moderne slaveri.

Posted on 2015-11-05
Powered by Cornerstone