Randi Dorthea Espegren Masvie

Randi Dorthea Espegren Masvie er rådgiver i tankesmien Skaperkraft og kommer i 2018 ut med en bok om eutanasi og assistert selvmord. Høsten 2017 fullfører hun mastergrad ved Det juridiske fakultetet i Bergen der hun skriver om beskyttelse av konvertitter. Hun er ansvarlig for ulike prosjekter i Skaperkraft.

Rapport om mobbing og fattigdom

Ny Skaperkraft-rapport: Skaper mobbing fattigdom?

Posted on 2017-11-22

Skråplaneffekt og diskriminering

Vi kommer ikke utenom skråplaneffekten når vi diskuterer aktiv dødshjelp.

Posted on 2017-05-22

Tilfeldigheter i rettssalen

Norske domstoler er våre siste generalister. Den høye tilliten domstolen har hos befolkningen er imidlertid ikke godt begrunnet, og prinsippet om allmenne domstoler er ikke lenger levedyktig.

Posted on 2016-09-16

Hershey-metoden

En forbrukerkampanje mot en sjokoladeprodusent gir innsikter i hvordan man kan bekjempe moderne slaveri.

Posted on 2015-11-05
Powered by Cornerstone