Tor-Inge Harbo

Tor-Inge Harbo er universitetslektor ved Det juridisk fakultet (UiO). Han har PhD i jus og PhD i statsvitenskap og er tilknyttet tankesmien Skaperkraft.

En nødvendig klargjøring av RLE-faget

Regjeringen har foreslått noen presiseringer i undervisningsopplegget for RLE-faget i skolen. Klargjøringen trenger ikke å sees på som symbolpolitikk.

Posted on 2014-04-09

KRLE-faget strider ikke mot menneskerettigheter

Den nye regjeringen har foreslått noen presiseringer i undervisningsopplegget for RLE-faget i skolen. Disse kommer på ingen måte i strid med menneskerettighetene.

Posted on 2013-10-14
Powered by Cornerstone