Tonje Fyhn

Tonje Fyhn er PhD-stipendiat ved Uni Research Helse og skribent tilknyttet tankesmien Skaperkraft.

Hvem er de unge uføre?

Ny rapport fra Stiftelsen Rettferd for taperne, Nordre Land kommune og tankesmien Skaperkraft.

Posted on 2019-03-20

Kirken skal skille seg ut i møte med fremmede

I tillegg til den spontane givergleden vi ser i møte med den pågående flyktningkrisen, trenger vi utholdende omsorg. Her kan menigheter over hele landet spille en helt avgjørende rolle.

Posted on 2015-09-25

Notat: Åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

I dette notatet fremlegges status quo for menneskehandel, også kalt det moderne slaveriet. Hovedfokuset rettes mot situasjonen i Norge, og hva man kan gjøre for å bekjempe denne kriminaliteten.

Posted on 2015-05-11

Åtte tiltak for å bekjempe menneskehandel

Det finnes slaver i Norge. Skaperkraft har utarbeidet åtte forslag for å bekjempe menneskehandel.

Posted on 2015-05-06

Et forsvar av tiggeren

Justis- og Beredskapsdepartementet har lagt ut på høring et forslag om nasjonalt forbud mot tigging. Dette er et inkosistent og illiberal lovforslag.

Posted on 2015-02-04

Alle våre slaver

Den norske kjøpefesten opprettholder slaveri andre steder i verden. Vi må snart innse at vår forbrukeratferd stjeler andre menneskers liv, frihet og fremtid.

Posted on 2014-05-26
Powered by Cornerstone