Silje Kvamme Bjørndal

Silje Kvamme Bjørndal er doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet i Oslo, hvor hun holder på med sin PhD-avhandling i systematisk teologi med tematikk kirkens rolle i et sekulært samfunn. Hun er redaktør for boken “Gud er tilbake!” som er utgitt av tankesmien i samarbeid med Frekk Forlag.

You can’t have it both ways, Sterri

Ved å argumentere for at det er galt å drepe dyr fordi de føler smerte, gjør Aksel Braanen Sterri seg logisk forpliktet til å argumentere for en radikal innskrenking av abortloven.

Posted on 2016-03-10

Europa for ateister

Helge Lurås påstår at all religiøs tro er problematisk, ikke bare religiøs ekstremisme. Argumentasjonen hans er fordomsfull og feilaktig.

Posted on 2015-01-28

Falle fra eller falle til

Hvordan kan religiøse ledere og miljø bidra til at folk faller til en tro – og ikke fra alt som har med Gud å gjøre – når de opplever å miste fotfestet i den troen de tidligere har levd mer eller mindre rotfestet i?

Posted on 2014-07-24

Kjønnsnøytral samvittighetsfrihet

Birte Nordahl Sandum går inn i en blindgate når hun i Vårt Land 14.3 forsøker å tegne opp prinsippet om samvittighetsfrihet som en kjønnet sak.

Posted on 2014-03-26

Skam på Tussebeinet

Hele Sigrid Bonde Tusvik sitt innlegg (Dagsavisen, 28.02.14) bygger på en innlysende og sannsynligvis helt intendert misforståelse, nemlig at reservasjonsmulighet er lik abortlov.

Posted on 2014-03-26

Gud er tilbake!

I boken "Gud er tilbake" skriver fremtredende samfunnsdebattanter som Inge Lønning, Janne Haaland Matlary, Faruk Terzic, Magne Supphellen, Knut Arild Hareide, Bård Vegard Solhjell og Erik Solheim om hvordan religion vil påvirke vår fremtid. I salg fra 13. februar.

Posted on 2013-04-23

Myten om det sekulære fortrinnet

Når Espen Andersen i Aftenposten 8.1 retter skytset mot religionsfaget, bommer han med en misforstått forutsetning om det sekulære vitenskapelige standpunkt som rasjonelt overlegent i etiske spørsmål.

Posted on 2013-04-15

Toleranse og respekt

Eirin Eikefjord langer løs på abortmotstandere. Det er hennes fulle rett, men hun treffer ikke sakens kjerne om reservasjonsrett for fastleger.

Posted on 2013-04-15

Verdiløs toleranse

I møte med kulturelt mangfold hjelper ikke tomme ord og verdiløs toleranse. Vi trenger et klart fundament for verdiene våre for å kunne vurdere dem opp mot andres verdier.

Posted on 2013-04-15

Ta all tro på alvor - egen og andres

Gud har kommet for å bli og derfor er vi nødt til å ta troen på alvor, både vår egen og andres. Dette forutsetter at vi språkliggjør våre dypeste overbevisninger, slik at vi kan møte hverandre i konstruktive dialoger.

Posted on 2013-04-15

Kirkens sviktende selvtillit

Hvorfor er majoriteten av kristne i Norge gått i hi?

Posted on 2013-04-15

Å jobbe for mer enn penger

Tro i arbeidslivet er en viktig kapital, både som motivasjon og som moralsk kompass.

Posted on 2013-04-15

Den kristne kulturarven ekskluderer ikke

Svar til Bente Sandvigs kommentar ”Verdier vi kan samles om” (Aftenposten 19.02).

Posted on 2013-04-15

Rognliens fordommer

Jon Rognliens påstand om et nytt, hvitt og kristent ”vi” kan ikke være begrunnet andre steder enn i egne fordommer. Den har ingen forankring i antologien han mener å anmelde (i Dagbladet 22.02.13).

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone