Ola Grytten

 Ola Grytten er professor, dr. oecon, ved Norges Handelshøyskole (NHH) og tilknyttet tankesmien Skaperkraft.

Produktivitetskoden

Norges velferd er avhengig en fornyet produktivtetsvekst. Samfunnet bør kanskje begynne å se på arbeid og gründerskap som et forvalteransvar igjen.

Posted on 2014-05-15

Dyd å si nei – til forskning?

Stoltenberg vil gjøre det til en dyd å si nei og lover at det kommende statsbudsjettet blir stramt. Det bør ikke gjelde for det som teller i lengden; forskning og utvikling.

Posted on 2013-04-15

Noe å lære av Hans Nielsen Hauge

Et sterkere ønske om å bygge både bedrift og samfunn er nødvendig skal vår kapitalisme forbli bærekraftig. I norsk næringslivshistorie kan vi lære av Hans Nielsen Hauges entreprenørskap.

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone