Nicolai Strøm-Olsen

Nicolai Strøm-Olsen er redaktør i Frekk Forlag, forfatter og gründer. I 2009 var han co-gründer av magasinet KUNSTforum og i 2010 ble Frekk Forlag stiftet. Strøm-Olsen har skrevet bøkene Hans Gude - En kunstnerreise (2015) og vært medforfatter på bøkene Bykamp (2014) og Norsk Slaveri (2014). Han arbeider fortiden med med bokserien Konkurransekraft.  Strøm-Olsen  er en aktiv samfunnsdebattant. 

Startup Israel

Featuring the entrepreneurs: Jon Medved, Our Crowd, Rob Anders, NiiO, Michael Granoff, Maniv Mobility, Elad Benjamin, Zebra Medical Vision and Sivan Ya’ari, Innovation Africa

Posted on 2017-10-05

Vi er livredde for å oppfattes som dårligere enn andre

Norge kan lykkes som gründerland. Vårt problem er ikke janteloven, men at vi har en for snever definisjon av hva som er normalt.

Posted on 2017-09-30

Økende klasseskiller med kreativitetens urbanisering

Europeiske byer minner stadig mer om Tel Aviv. Det kan føre til stigende klasseskiller.

Posted on 2017-09-24

Statsbudsjettet er elendig på omstilling

Regjeringen gjør ikke nok for å styrke omstillingsevnen og få ned arbeidsledigheten. Løsningen er å innføre skattefradrag for investeringer i gründerbedrifter.

Posted on 2016-10-07

Kan Kristiansand kommersialisere?

I Kristiansand går fremveksten av et økosystem for gründerskap imponerende raskt. 1000-kroners spørsmålet er om bedriftene som dyrkes frem klarer å vokse.

Posted on 2016-09-15

Industrialisering i revers

Robotenes inntog endrer hvordan ting produseres, mens fallende oljepriser og det grønne skriftet presser norsk økonomi til krevende omstilling. I fremtiden må vi lære å kommersialisere våre produkter innen alle sektorer.

Posted on 2016-09-05

Bergensgründerne må lære av kunstscenen

Kunstscenen i Bergen er blitt et dynamisk økosystem som dyrker frem vinnere. For å dyrke frem sterke gründere bør Bergens næringsliv lære av suksessen.

Posted on 2016-09-01

EUs problem er mangelen på suksess

EU må finne svar som tjener alle medlemslandene.

Posted on 2016-05-06

How young European entrepreneurs are re-starting Europe

GRATIS E-BOK! Endelig er London-kapittelet ferdig og du kan nå laste ned den engelske versjonen.

Posted on 2015-10-09

Universitetene må påtvinges gründerskap

Mens arbeidsledigheten stiger drastisk, øker regjeringen kun gründerstøtten med 100 millioner. Skal Norge evne å skape nye vekstselskaper, må universitetene tvinges til økt gründerfokus.

Posted on 2015-09-01

Hvorfor handler Ola svart?

Hvis vil skal bekjempe svart arbeid er vi nødt til å gjøre det mindre lønnsomt å handle svarte tjenester.

Posted on 2015-08-18

Personvernskrasj, sponset av Google

Med teknologiske fremskritt kan Google både løse våre hverdagsproblemer og samtidig kjøre over personvernet. Det kan ødelegge for innovasjon i Norge.

Posted on 2015-07-13

Konkurransekraft

Bokserie som undersøker hvordan Norge og Europa kan få ny økonomisk vekst, og bekjempe arbeidsledighet.

Posted on 2015-01-30

Ineffektiv julebistand

I stedet for å bruke effektiv næringslivslogikk i møte med fattige barns lidelser, lar vi ofte hjertet styre våre almisser i retning barnehjem og fattighus.

Posted on 2015-01-13

Norsk slaveri

"Norsk slaveri - et renovasjonsproblem" er en dokumentar om menneskehandel i Norge.

Posted on 2014-12-17

Lavere skatt bekjemper ulikhet

Svart arbeid og unge Navere er symptomer på samme sykdom. At unge mennesker ikke kommer inn i arbeidsmarkedet.

Posted on 2014-11-29

Opprøret mot Christiania

Siden 1814 har ansvar, leseferdigheter og gründerskap lagt grunnlaget for motkulturens suksess. Det var et opprør mot eliten som sprang ut av frikirkene. I dag bidrar det til at Norge er rikt og tolerant.

Posted on 2014-05-14

Gud er tilbake!

I boken "Gud er tilbake" skriver fremtredende samfunnsdebattanter som Inge Lønning, Janne Haaland Matlary, Faruk Terzic, Magne Supphellen, Knut Arild Hareide, Bård Vegard Solhjell og Erik Solheim om hvordan religion vil påvirke vår fremtid. I salg fra 13. februar.

Posted on 2013-04-23

Religion vil bli viktigere for folk

Vi tror at religion kommer til å spille en større rolle i fremtiden enn det den har gjort siden andre verdenskrig.

Posted on 2013-04-15

Guds comeback i business

Et hovedpremiss i boken ”Gud er tilbake!” er at vi som samfunn, næringslivet inkludert, er tjent med økt religionsforståelse.

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone