Magnus Aagaard Skeie

Magnus Aagaard Skeie er trainee i tankesmien Skaperkraft. Han studerer til daglig teologi og ledelse ved Høyskolen for Ledelse og Teologi på Stabekk.

Mer penger til bekjempelse av menneskehandel

Som en del av budsjettforliket mellom FrP, H, V og KrF økes innsatsen mot menneskehandel i Norge. Skaperkraft er glade for at boken "Norsk slaveri" har bidratt til økt fokus på saken.

Posted on 2014-12-08

For lite ROT i statsbudsjettet

Det var lite ROT i forslaget til statsbudsjett det nå forhandles om. Det bør Stortinget gjøre noe med.

Posted on 2014-11-20

Hva er en livssynsåpen skole?

Er sekulærhumanistisk "indoktrinering" i skolen nødvendigvis noe bedre enn kristen? Vi mener nei.

Posted on 2014-04-24

Skaperkraft-notat 1/2014: "En livssynsåpen skole for et livssynsåpent samfunn"

Stålsett-utvalget tar til ordet for et samfunn der alle religioner og livssyn er likestilte, og hvor staten skal likebehandle alle. Men kan staten selv være nøytral mellom ulike livssyn? Hvis ikke, på hvilket livssynsgrunnlag bør en stor og viktig samfunnsinstitusjon som grunnskolen drives?

Posted on 2014-04-24

Notat 3/2013 (UNG): Ensomhet blant unge voksne

En undersøkelse gjort for Røde Kors våren 2012 avdekket at flere enn hver tredje person mellom 18 og 29 år er ensom. I dette notatet undersøker forfatterne noen av trendene i forskningen på ensomhet.

Posted on 2013-11-13

Notat 4/2012: Unge kristnes engasjement i norsk samfunnsdebatt

Tema for dette notatet er unge kristne sitt engasjement i samfunnsdebatten. Hypotesen vi undersøkte var: Det kan virke som om det er få unge voksne blant de kristne som engasjerer seg. Resultatet ble slående; gjennomsnittsalderen på debattantene i både VL og Dagen var på hele 57 år, med en klar overvekt av menn. Av Magnus Aagaard Skeie, trainee i tankesmien Skaperkraft

Posted on 2013-04-15

Kirken på defensiven

Gateprest Jan Christian Kielland fremlegger i Aftenposten 27.12.12 en lang rekke unnskyldninger for hvorfor kirkens menn og kvinner med god samvittighet kan utebli fra norsk mediedebatt. Det er en alt for defensiv holdning.

Posted on 2013-04-15

Kristen-investeringer som gikk skeis

I lys av noen uheldige pengeinvesteringer i kristen-Norge de siste ti årene, er det god grunn til å ta en titt på den underliggende teologien.

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone