Ingeborg Mongstad-Kvammen

Ingeborg Mongstad-Kvammen er styremedlem i tankesmien Skaperkraft. Hun arbeider direktør for fagstøtte ved høyskolen VID og var redaktør for "Gud i Grunnloven" (2014). Hun er cand.theol. (1998) og Ph.D. (2008) fra Misjonshøgskolen i Stavanger, ordinert prest i DnK (2007), og har erfaring fra bl.a. KFUK-KFUM nasjonalt og internasjonalt, Feltprestkorpset, Kirkenes verdensråd, Det lutherske verdensforbund og Bibelselskapet.

Foto: Dan Aksel Jacobsen, Bibelselskapet

Gud på plass i Grunnloven

Grunnlovsfedrene la opp til en sterk identitet mellom kirke og nasjon. Slik er Gud til stede i grunnloven. Og godt er det.

Posted on 2014-05-15

Gud i Grunnloven

I "Gud i Grunnloven" skriver en rekke skribenter om hvilken betydning kristen tro har hatt for utviklingen av det moderne Norge, en stat som i løpet av 200 år har gått fra å være svært monokulturell til å bli multireligiøs. Boka er i salg fra 12. mai.

Posted on 2014-04-25
Powered by Cornerstone