Hallvard N. Jørgensen

Hallvard Nordbø Jørgensen er rådgiver i tankesmien Skaperkraft. Han er prest i Den Norske Kirke i Telemark og studerer filosofi ved Universitetet i Oslo.

Totalitære tendenser i norsk helsevesen

Ønsker Helsedepartementet å gi yrkesforbud til kristne leger? Det kan bli resultatet når regjeringen nå vil frata fastleger muligheten til å reservere seg fra å henvise lesbiske par til kunstig befruktning.

Posted on 2013-04-15

Nøysomhetens ideal

Vi lever i et forbruks- og overflodssamfunn og samtidig er Europa i ferd med å synke i sin egen gjeld. Er det på tide å pusse støv av nøysomhetens ideal?

Posted on 2013-04-15

Myten om det sekulære fortrinnet

Når Espen Andersen i Aftenposten 8.1 retter skytset mot religionsfaget, bommer han med en misforstått forutsetning om det sekulære vitenskapelige standpunkt som rasjonelt overlegent i etiske spørsmål.

Posted on 2013-04-15

Fastleger presses ut

Helse- og omsorgsdepartementet angriper trosfriheten når de avviser at fastleger kan reservere seg mot å henvise pasienter til abortinngrep.

Posted on 2013-04-15

Styresmaktene gjør urett mot fastleger

Helse- og omsorgsdepartmentet utsetter en stor gruppe fastleger for urett når de fratar dem retten til å reservere seg mot å henvise, blant annet til abort.

Posted on 2013-04-15

Militant kristendom?

Den sanne kirke adlyder Jesu ord om å vende det andre kinnet til.

Posted on 2013-04-15

Naturvitenskap som ideologi

Forskere ved institusjonen CERN i Sveits har sannsynligvis funnet ”Higgs-partikkelen.” Er et slikt funn en trussel mot den kristne virkelighetsforståelsen?

Posted on 2013-04-15

Arbeiderpartiet – uten grenser?

Ved å tillate eggdonasjon rydder Arbeiderpartiet veien for surrogati.

Posted on 2013-04-15

Dawkins – ein ven av kristendomen?

Oxford-biologen Richard Dawkins er populær i Noreg. Sist fredag repeterte han sitt grunnstandpunkt hjå Fredrik Skavlan; alle ting kan i prinsippet forklarast av naturvitskapen, trua på Gud er fullstendig grunnlaus.

Posted on 2013-04-15

Reservasjonsmuligheten bør opprettholdes

Helse- og omsorgsdepartementet avviser reservasjonsmuligheter for fastleger, blant annet mot å henvise til abort. Vi mener at dette er en dårlig idé, skriver representanter for tenketankene Civita og Skaperkraft.

Posted on 2013-04-15

En høyere plan i naturen?

I sin nyeste bok retter Thomas Nagel sterk kritikk mot oppfatningen om at alt i naturen kun er formålsløs materie. Dette er en debatt med stor betydning for det bredere samfunnslivet.

Posted on 2013-04-15

Vi er alle troende

I et pluralistisk samfunn trenger vi diskusjoner om livssyn. Men slike diskusjoner bør være informerte og saklige.

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone