Espen Ottosen

Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er også leder for Skaperkrafts fagråd. Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.

Et kristendomskritisk mageplask

Hans-Petter Halvorsen er i sin VG-kronikk langt unna å treffe blink med sin sterke kritikk av religion, av kristendom og av Knut Arild Hareides påstand «Jeg er kristen først, deretter nordmann». Det meste ender i et solid mageplask.

Posted on 2016-10-23

I møte med symboler må vi bruke skjønn

Hijabbruk kan tolkes ulikt. Men det er urimelig å knytte symbolet mer til politikk enn religion.

Posted on 2016-09-14

Ikke stein religionsfriheten, Zahid Ali!

Det er skremmende at komiker Zahid Ali i sitt oppgjør med all religion går i strupen på grunnleggende menneskerettigheter.

Posted on 2016-08-17

Feilaktig om kristen fundamentalisme

Jeg har aldri hørt om konservative kristne som går fysisk til angrep på lærere fordi de avviser evolusjonslæren eller nekter å dusje etter gymtimen.

Posted on 2016-04-01

Når staten skal gjøre menn gravide

Regjeringen vil gjøre det enklere å skifte juridisk kjønn. En konsekvens er at juridiske menn kan bli gravide med assistert befruktning. Vi mener det er urimelig.

Posted on 2015-12-17

Sekulær fundamentalisme

En fransk skole utviste i våres en jente fordi hun ikke kledde seg sekulært nok. Enten det er korsnekt eller skjørtelengde: Den sekulære fundamentalismen kler oss dårlig som demokratisk samfunn.

Posted on 2015-07-01

Europa for ateister

Helge Lurås påstår at all religiøs tro er problematisk, ikke bare religiøs ekstremisme. Argumentasjonen hans er fordomsfull og feilaktig.

Posted on 2015-01-28

Umulig å skille religion og politikk

Omtrent hver gang en eller annen politiker forteller om sitt religiøse ståsted, kommer sterke advarsler om hvor skummelt det er å blande religion og politikk.

Posted on 2014-11-17

Gift ved første blikk

"Fornuftige mennesker gifter seg ikke uten å være det minste kjent", sier styreleder i Skaperkraft, Espen Ottosen i Dagsnytt 18.

Posted on 2014-07-02

Skal staten oppdra barna våre?

Andreas Halse tar et knallhardt oppgjør med omskjæring av guttebarn. Prisen han betaler for sin argumentasjon er imidlertid høy: I praksis fratas foreldrene sitt ansvar for å ta valg på vegne av sine barn.

Posted on 2014-06-24

Gud på plass i Grunnloven

Grunnlovsfedrene la opp til en sterk identitet mellom kirke og nasjon. Slik er Gud til stede i grunnloven. Og godt er det.

Posted on 2014-05-15

Gud i Grunnloven

I "Gud i Grunnloven" skriver en rekke skribenter om hvilken betydning kristen tro har hatt for utviklingen av det moderne Norge, en stat som i løpet av 200 år har gått fra å være svært monokulturell til å bli multireligiøs. Boka er i salg fra 12. mai.

Posted on 2014-04-25

En nødvendig klargjøring av RLE-faget

Regjeringen har foreslått noen presiseringer i undervisningsopplegget for RLE-faget i skolen. Klargjøringen trenger ikke å sees på som symbolpolitikk.

Posted on 2014-04-09

Notat 2/2013: Når markeder trenger moral

Dette notatet handler mest om såkalte omstridte markeder – som det å selge sex, organer eller svangerskap. Jeg vil drøfte om det finnes grenser for hva som kan selges og kjøpes. Og i så fall: Hvilke argumenter gir best mening i en slik debatt?

Posted on 2013-11-12

Den norske selvgodheten

Iblant får jeg lyst til å forsvare dødsstraff. Eller fysisk avstraffelse av barn. Eller retten til å være mot abort.

Posted on 2013-11-05

Det sekulære Norge er religiøst inkompetent

Hvorfor er risikofylt idrett flott for barn fordi det er «gøy», mens omskjæring er galt fordi begrunnelsen er identitet?

Posted on 2013-10-19

Lettvint om biskoplønn

Professor Dag Øistein Endsjø legger seg på et skuffende lavt retorisk nivå når han i Aftenposten 10.9 spør hvorfor også de som «ikke er medlem i noe som helst tros- og livssynssamfunn» må være med og finansiere disse.

Posted on 2013-09-12

De dårlige argumentene mot Fritt Ords støtte til Fjordman

Det finnes gode argumenter i mot at Fritt Ord gir pengestøtte til en bok fra Fjordman. Men mange argumenter holder ikke mål.

Posted on 2013-06-19

Trivialiseringen av sex

27 år gamle Hege stod lørdag frem i VG som en lykkelig hore – over tolv illustrerte avissider. Hun ønsker at prostitusjon sees på som en ordinær jobb.

Posted on 2013-05-14

Moderne moralisme

Det er bra at norske medier avslører stortingspolitikere som bryter norsk lov. Det er ikke bra at enkeltpersoner havner i offentlighetens gapestokk og utsettes for en moderne form for moralisme.

Posted on 2013-04-15

Trenger vi en kristen tankesmie?

Ja, fordi det handler om å være med å sette dagsorden og ikke bli utydelige, mener 70 stiftere med ulik yrkesbakgrunn og kirketilhørighet. Vi trenger alle med på laget og inviterer derfor bredt til partnerskap.

Posted on 2013-04-15

NRKs underlige moral

Programserien «Trekant» er i gang igjen. Nok en gang later NRK som om de ikke tar stilling til moralske spørsmål. Men det første programmet viser at programskaperne synes det er greit å kysse fremmede.

Posted on 2013-04-15

Totalitære tendenser i norsk helsevesen

Ønsker Helsedepartementet å gi yrkesforbud til kristne leger? Det kan bli resultatet når regjeringen nå vil frata fastleger muligheten til å reservere seg fra å henvise lesbiske par til kunstig befruktning.

Posted on 2013-04-15

Da Lippestad sporet av

Jo Nesbø skildrer ufyselige drap. Er han ansvarlig hvis noen kopierer bøkene?

Posted on 2013-04-15

Statens samvittighetstvang

Regjeringen vil tvinge kristne leger til å handle i mot sin samvittighet når det gjelder abort. Det skremmer.

Posted on 2013-04-15

Militant kristendom?

Den sanne kirke adlyder Jesu ord om å vende det andre kinnet til.

Posted on 2013-04-15

Minneord: p. Arnfinn Haram

Pater Arnfinn Harams bortgang søndag 10. juni er et stort tap, ikke bare for den Katolske kirke og tankesmien, men for det norske samfunn og hele Guds kirke.

Posted on 2013-04-15

Den uforutsigbare pater

Arnfinn Haram overrasket ofte. Som da han anmeldte Cupidos jubileumsnummer.

Posted on 2013-04-15

Må ha tillit til foreldrene

Omskjæring. De som vil forby omskjæring av guttebarn roper i realiteten på en totalitær formynderstat.

Posted on 2013-04-15

Å stemple jøder som overgripere

Senterpartiet følger barneombudet og vil forby omskjæring av guttebarn og kaller skikken for et overgrep. Slik stemples det store flertallet jøder som overgripere – og antisemittismen kan få ny næring.

Posted on 2013-04-15

Absurd om minnegudstjenesten

Dag Øistein Endsjø er skuffet over at Den norske kirke fremsto som en kristen kirke på ettårsdagen 22. juli. Men hva er alternativet?

Posted on 2013-04-15

Vrangvillig om straff i skolen

Etter min mening er det problematisk å hevde at «straff» alltid er noe negativt – selv om ordet kan fremstå hardt og brutalt.

Posted on 2013-04-15

Er vi alle utilregnelige?

Moderne naturvitenskap kan brukes til mye. Som å hevde at ingen har fri vilje. For filosofen og ateisten Sam Harris er ansvarlighet en illusjon.

Posted on 2013-04-15

Nærsynt ateisme

Skal jeg bare tro det naturvitenskapen kan bekrefte, blir livet mitt fattig.

Posted on 2013-04-15

Sett barna i sentrum

Å gi enslige rett til surrogati og kunstig befruktning er planlagt diskriminering av barn.

Posted on 2013-04-15

Ukristelig homohat

Det finnes tusenvis av kristne i Norge som mener at homofilt samliv er galt. De aller, aller fleste drømmer ikke om å forby homofile å leve sammen.

Posted on 2013-04-15

Absurd argumentasjon for surrogati

Ingunn Løkstad Salvesen mener det er vanskelig å hevde at surrogati ikke er til barns beste siden barna ikke kan spørres (VL 28/1). Men surrogati kan være etisk forkastelig selv om barna det gjelder er glade for livet.

Posted on 2013-04-15

Selvmotsigende om surrogati

Anette Trettebergstuen og Håkon Haugli deltar iherdig i debatten om surrogati. De hevder utelukkende å være opptatt av at barn ikke skal straffes for voksnes valg, men argumenterer selvmotsigende.

Posted on 2013-04-11
Powered by Cornerstone