Daniel Joachim Kleiven

Daniel Joachim Kleiven er ansvarlig for Filosofi uka hvor Skaperkraft er medarrangør. Han har også tidligere vært rådgiver i tankesmien Skaperkraft. Kleiven har tidligere erfaring som gründer, konsulent og foredragsholder. Daniel Joachim har dessuten en master i økonomi, ledelse og strategi fra Handelshøyskolen BI, og en bachelor i religion, kultur og samfunn fra Det teologiske Menighetsfakultet. 

Dødshjelp er å godta et brutalisert menneskesyn

Forslaget om å åpne for dødshjelp bygger ikke på respekt for folks egne valg, men på et menneskesyn på avveie.

Posted on 2017-05-18

Den gode moralismen

Vi er alle moralister. Et godt samfunn krever aktiv moralisme. Når vi er klar over det, kan vi begynne å snakke om hvordan vi moraliserer på en god måte.

Posted on 2017-02-07

Westworld er serien som speiler vår syndighet

I TV-serien Westworld tildeles vi et frikort til å behandle andre mennesker som objekter. Hva kunne vi selv ha funnet på å gjøre, hvis vi ikke måtte konfrontere ofrene neste dag?

Posted on 2017-02-05

Økende forfølgelse i India

I 2016 skal flere kirker ha blitt brent ned i India alene enn i hele Midt-Østen. I løpet av de siste fire årene har India skutt i været fra 31. til 15. plass på rangeringen av trosforfølgelse.

Posted on 2017-01-23

Julens budskap og Kinas vekst

Det er ikke bare Kinas økonomi som er i utvikling, men også landets kultur. Troen på barnet i krybben – Jesus – har stor innvirkning.

Posted on 2016-12-23

Ingen naturlover uten Gud

Mange skeptikere til gudstro holder opp naturlover som en alternativ og bedre forklaring til Gud. De hevder gjerne at nå som vi har oppdaget at det finnes visse mønstre for hvordan naturen fungerer, blir Gud overflødig som forklaring på naturlige fenomener.

Posted on 2016-12-18

Kristne ledere – skap en kultur for spørsmål

Jeg har aldri hørt om noen som har mistet troen fordi de ble tillatt å stille spørsmål, og samtidig anerkjent og møtt med disse. Jeg har derimot hørt om et hundretalls mennesker som har forlatt troen i sinne, fordi de ikke opplevde å bli tatt på alvor med hele seg.

Posted on 2016-11-07

Jeg, Khomeini

Eivind Buenes essay «En mørkeblå Gud» preges av sulten opportunisme. Virkelighet forvrenges og mennesker fremmedgjøres – slik at Buene kan kapitalisere på eget bokprosjekt.

Posted on 2016-09-30

Et umulig dilemma for amerikanske kristne

Verden våkner nå opp til realiteten av det som ligner mest på en dårlig skrevet tegneserie – Donald Trump kan i løpet av et par måneders tid bli øverste leder for verdens største økonomiske og militære kraft.

Posted on 2016-09-24

En sekulær utopi

Solhjell og Raknes forteller om hva slags Norge de kunne ønske seg. Men tror de virkelig at det finnes noe slikt som en «livssynsnøytral» stat?

Posted on 2016-09-23

Kina, kristendommen og Bonhoeffer

Den som vil forstå verdens utvikling i tiden som kommer, må følge med på Kina.

Posted on 2016-08-08

Sterris intellektuelle latskap

Religionskritikk uten logikk eller vitenskapelighet.

Posted on 2016-03-29

Vi trenger bedre kritikere enn Tunstad

God og informert religionskritikk er viktig og nødvendig, dessverre får vi ikke det fra Erik Tunstad.

Posted on 2016-01-15

Den estetiske troen

Jeg hører på Ingebjørg Bratland denne adventstida. Det er ubeskrivelig vakkert. Slike opplevelser skaper motivasjon til undring.

Posted on 2015-12-21

Fri vilje under angrep

Det er ingen grunn til å tro at en voksende mengde empirisk data har hjulpet oss en tøddel nærmere i å avgjøre spørsmålet om fri vilje.

Posted on 2015-10-13

Kirken – fornuftens fanebærer

Kirken er et godt sted for å prate om fornuft og rasjonalitet. Ja, antakeligvis det beste stedet.

Posted on 2015-09-08

Notat: Åtte tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

I dette notatet fremlegges status quo for menneskehandel, også kalt det moderne slaveriet. Hovedfokuset rettes mot situasjonen i Norge, og hva man kan gjøre for å bekjempe denne kriminaliteten.

Posted on 2015-05-11

Åtte tiltak for å bekjempe menneskehandel

Det finnes slaver i Norge. Skaperkraft har utarbeidet åtte forslag for å bekjempe menneskehandel.

Posted on 2015-05-06

Personlig, ikke privat

Begrepet sekularitet misforstås av dem som ønsker å ta det til inntekt for egne ideologier.

Posted on 2014-10-29

Menneske vs datamaskiner

Mennesket er et merkverdig vesen. Vi er skapt på skremmende, underfullt vis.

Posted on 2014-09-04

Om ulike gudsargumenter

Anders Solli Sal skriver på Minervanett 14.05 om Guder og multiverser. Tesen hans er at alle naturvitenskapelige forsøk på å støtte opp om religiøs tro er mislykkede. Det er et viktig tema han bringer på banen, men argumentet har flere svakheter.

Posted on 2014-05-26

Den ateistiske bevisbyrden

Har du noen gang diskutert med en ateist som har nektet for å måtte forsvare seg? Ateisme er visst like lite en aktiv posisjon, som sult er et måltid, eller manglende samling av frimerker er en hobby.

Posted on 2014-04-29

Din tanke er fri – fri fra materie

Det var en tid hvor folk tvilte på om Gud eksisterte. Nå tviler de, ironisk nok, på om de selv eksisterer.

Posted on 2013-11-06

Uholdbar ateisme

Nyateismen har avslørt seg som intellektuelt uholdbar. Dawkins og kompani ender opp med å skyggebokse mot fiktive motstandere, i noe som grenser til en eneste sekterisk high five-klubb. Nå, hvordan kan vi bruke dette til noe godt?

Posted on 2013-08-06

Bekjennelser fra en ekstremist

Hei, jeg heter Joachim og jeg er ekstremist. Det er du også, om vi skal ta humanetiker og samfunnsdebattant Lars Gule på alvor.

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone