Publiserte artikler

Stans sentraliseringsreformen

Regjeringens forslag til ny kirkereform sentraliserer makten i landets største folkebevegelse.

Publisert: Aftenposten, Øyvind Håbrekke
- 27. Oktober 2017

Westworld er serien som speiler vår syndighet

I TV-serien Westworld tildeles vi et frikort til å behandle andre mennesker som objekter. Hva kunne vi selv ha funnet på å gjøre, hvis vi ikke måtte konfrontere ofrene neste dag?

Publisert: Aftenposten, Aftenposten.no, Daniel Joachim Kleiven
- 05. Februar 2017

Statsbudsjettet er elendig på omstilling

Regjeringen gjør ikke nok for å styrke omstillingsevnen og få ned arbeidsledigheten. Løsningen er å innføre skattefradrag for investeringer i gründerbedrifter.

Publisert: Aftenposten, Aftenposten.no, Hermund Haaland, Nicolai Strøm-Olsen
- 07. Oktober 2016

I møte med symboler må vi bruke skjønn

Hijabbruk kan tolkes ulikt. Men det er urimelig å knytte symbolet mer til politikk enn religion.

Publisert: Aftenposten, Espen Ottosen
- 14. September 2016

Ikke stein religionsfriheten, Zahid Ali!

Det er skremmende at komiker Zahid Ali i sitt oppgjør med all religion går i strupen på grunnleggende menneskerettigheter.

Publisert: Aftenposten, Espen Ottosen
- 17. August 2016

Fra strandet flyktning til slave

Med det økende tallet flykninger som ankommer Norge blir risikoen for menneskehandel større og større. Denne risikoen blir fullstendig oversett.

Publisert: Aftenposten, Catharina Drejer
- 23. Oktober 2015

Tillit skapes i fellesskap

Tillit kan ikke måles i graden av likhet og ulikhet alene, slik Kristin Clemet og Marte Gerhardsen synes å anta. Tillit handler primært om kvaliteten i våre mellommenneskelige relasjoner.

Publisert: Aftenposten, Hermund Haaland
- 03. Juli 2015

Den mørke asyl-alliansen

Mens tankesmien Agenda retter skytsen mot Frp, prøver Venstre å fremstille Ap som asylverstingen. For de norske barna i Kabul er dette uinteressant og bortkastet tid.

Publisert: Aftenposten, Filip Rygg
- 15. April 2015

Et forsvar av tiggeren

Justis- og Beredskapsdepartementet har lagt ut på høring et forslag om nasjonalt forbud mot tigging. Dette er et inkosistent og illiberal lovforslag.

Publisert: Aftenposten, Andreas Masvie, Tonje Fyhn
- 04. Februar 2015

Umulig å skille religion og politikk

Omtrent hver gang en eller annen politiker forteller om sitt religiøse ståsted, kommer sterke advarsler om hvor skummelt det er å blande religion og politikk.

Publisert: Aftenposten, Espen Ottosen
- 17. November 2014
1 - 10 av 25
Powered by Cornerstone