Publiserte artikler

Skråplaneffekt og diskriminering

Vi kommer ikke utenom skråplaneffekten når vi diskuterer aktiv dødshjelp.

Publisert: Minervanett.no, Andreas Masvie, Randi Dorothea Aamodt Espegren
- 22. Mai 2017

Dødshjelp er å godta et brutalisert menneskesyn

Forslaget om å åpne for dødshjelp bygger ikke på respekt for folks egne valg, men på et menneskesyn på avveie.

Publisert: Minervanett.no, Daniel Joachim Kleiven
- 18. Mai 2017

Frihetskravet rammer spesielt unge

Den individualistiske kulturen vår tar ikke menneskets begrensede kognitive ressurser og sosiale natur på alvor.

Publisert: Minervanett.no, Susanne Masvie
- 10. Mai 2017

Mer kjærlighet?

Å åpne for tre juridiske foreldre vil være å institusjonaliserer enda mer familiekonflikter enn det vi allerede har.

Publisert: Minervanett.no, Andreas Masvie
- 04. Mai 2017

Et menneskeverdig samfunn

Man blir begeistret for liberale ideer når man leser Lars Peder Nordbakkens Liberale tenkere for vår tid. Samtidig blir man oppmerksom på utfordringene som oppstår når man snakker om en slik tradisjon.

Publisert: Minervanett.no, Andreas Masvie
- 17. Februar 2017

Psykologiens mindreverdighetskomplekser

”Om sjelen” er det første kapittelet en psykologistudent ved UiO møter når man begir seg ut på innføringsfaget. Det gir falske forhåpninger.

Publisert: Minervanett.no, Susanne Masvie
- 17. Desember 2016

Tilfeldigheter i rettssalen

Norske domstoler er våre siste generalister. Den høye tilliten domstolen har hos befolkningen er imidlertid ikke godt begrunnet, og prinsippet om allmenne domstoler er ikke lenger levedyktig.

Publisert: Minervanett.no, Randi Dorothea Aamodt Espegren
- 16. September 2016

You can’t have it both ways, Sterri

Ved å argumentere for at det er galt å drepe dyr fordi de føler smerte, gjør Aksel Braanen Sterri seg logisk forpliktet til å argumentere for en radikal innskrenking av abortloven.

Publisert: Minervanett.no, Andreas Masvie, Silje Kvamme Bjørndal
- 10. Mars 2016

En grunnløs bekymring

De økonomiske strukturene er i endring. Og det er spesielt to krefter som driver endringene: teknologisk effektivisering og delingsøkonomi. Hvordan vil disse kreftene prege den generelle samfunnsutviklingen?

Publisert: Minervanett.no, Andreas Masvie
- 16. Februar 2016

Kalkulator-styrt flyktningpolitikk

Publisert: Minervanett.no, Filip Rygg
- 19. Mai 2015
1 - 10 av 29
Powered by Cornerstone