Kjemper for Fagsjekks overlevelse - ga månedslønn

I løpet av halvannet års drift har Fagsjekk flere konkrete resultat å vise til. Gyldendal valgte i 2020 å trekke tilbake førsteopplaget av boken «Falske Fakta» etter at Fagsjekk hadde påpekt feil i boken. Året etter gjentok historien seg, og Cappelen Damm Akademisk trakk tilbake boken «Religioner og hverdagspluralisme». Som Dagen skrev om i vår fikk Fagsjekk også NRK til å endre en podkastepisode som inneholdt faktafeil om kristne holdninger i mellomalderen.»
11. Mai 2022

Publisert i Dagen

Flere kampanjer og tiltak iverksettes for å fortsatt kunne holde faktasjekk-tjenesten Fagsjekk flytende økonomisk. Prosjektet som Laget (NKSS) står bak, var i første omgang ment å skulle vare i en treårsperiode, og til nyttår er det slutt på pengene.

– Det er for tidlig å si noe om Fagsjekk blir nedlagt uten ny finansiering, men det kan bety at vi må finne andre måter å jobbe på, sier innsamlingsleder i NKSS, Torgeir Lillenes Reinlund.

Fagsjekk beskriver seg selv som er et nettsted med formål om å hjelpe til kritisk tenkning og faktaformidling i skolen, inkludert påstander elever møter i populærkulturen.

En families gavmildhet

En barnefamilie fra Østlandet, som ønsker å være anonym, har nylig gitt 50.000 kroner til faktasjekkerne. «De ønsker ikke at deres tre barn skal vokse opp i en skole som formidler usannheter og myter om kristen tro», heter det i beskrivelsen fra Laget.

Gaven ble gitt som en såkalt «matchup-kampanje» hvor giveren forplikter seg til å gi et beløp som tilsvarer en innsamlet sum. 44 privatpersoner ga i dette tilfellet 30.250 kroner til Fagsjekk, og familien skulle i utgangspunktet gi samme beløp, men valgte altså å gi 50.000.

– Er det slik at Fagsjekk blir nedlagt dersom det ikke kommer inn ny finansiering?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi jobber med flere veier til finansiering, hvor denne sjenerøse matching-kampanjen bare er en av dem, sier kommunikasjonsleder Daniel Joachim Heggheim Kleiven i Laget.

Fikk NRK til å snu og forlag til å rette

I løpet av halvtannet års drift har Fagsjekk flere konkrete resultat å vise til.

Gyldendal valgte i 2020 å trekke tilbake førsteopplaget av boken «Falske Fakta» etter at Fagsjekk hadde påpekt feil i boken.

Året etter gjentok historien seg, og Cappelen Damm Akademisk trakk tilbake boken «Religioner og hverdagspluralisme».

Som Dagen skrev om i vår fikk Fagsjekk også NRK til å endre en podkastepisode som inneholdt faktafeil om kristne holdninger i mellomalderen.

Håper å utvide arbeidet

Generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, forteller at de har en ambisjon om å utvide arbeidet, og det kan de bare greie dersom inntektene øker.

– Vi trenger sannsynligvis noen større aktører som ser verdiene i det arbeidet som Fagsjekk.no bidrar til, sier Kjøde.

I sin nåværende skala koster Fagsjekk omtrent 150.000 kr per år, og per nå mangler ca. 50.000 kr for å finansiere ett år til med fortsatt drift.

– Vi skal i løpet av våren avklare med våre økonomiske partnere i hvilket omfang de ønsker å støtte prosjektet videre. Men for å sikre at dette arbeidet vokser trenger vi flere finansieringskilder.

– Hvor sannsynlig ser det ut, per nå, at de ulike finansieringsforsøkene vil nå fram?

– Det tror vi er sannsynlig. Vårt inntrykk er at folk og organisasjoner allerede har sett resultatene Fagsjekk har kunnet vise til med relativt beskjedne midler, så vi ser først og fremst på mulighetene for å utvide arbeidet, sier Heggheim Kleiven.

Del


Powered by Cornerstone