Vi trenger en samtale om frihet

Risikerer vi at stillheten under pandemien gjør at vi har tapt noen friheter for all fremtid?
12. November 2021

 

Det har vært vrient å kritisere myndighetenes arbeid for å bekjempe pandemien. Folk flest vil ikke bli tatt til inntekt for de som er vaksinemotstandere eller de som sprer en rekke løgner om viruset som har tatt mange millioner liv. Vi vil heller ikke beskyldes for å ta lett på tap av liv. 

Men det er tid for å stoppe opp. Det er tid for å kritisere og debattere. Kanskje burde vi gjort det for lenge siden. Men vi har i stedet godtatt det meste. Som rådgiver i Skaperkraft, Joel Halldorf skrev i VG i starten av pandemien: "det som dypest sett binder oss sammen var ikke, viste det seg, verken penger eller frihetsideal, men noe annet: Retten til liv – og vår frykt for døden." 

De fleste menigheter satt musestille da grunnleggende rettigheter til å samles ble blåst av banen. Jeg snakket med flere kirkeledere, alle sa det samme: "Vi vil ikke ta støyten og få et omdømme hvor folk opplever at vi ikke tar pandemien på alvor."

Og slik har mange andre grupper også tenkt. Derfor har man godtatt tiltak som neppe var særlig fornuftige. I en rekke land vedtok myndighetene strengere tiltak enn det fagekspertene anbefalte. 

I Australia går nå debatten for fullt. Reglene var her ganske strenge, og kanskje er det derfor at de største debattene går i nettopp Australia. Tidligere antidiskrimineringsombud, Tim Soutphommasane sier til flere aviser at at det er noe usunt og urovekkende som nå skjer med det australske demokratiet. 

"I am getting a strong sense that we have become inured to restrictions on liberty to a point where people accept them as part of a new normal." 

- Tim Soutphommasane, Sydney Morning Herald

Mange mener at vi etter å ha gitt fra oss rettighetene en gang, også vil komme til å gjøre det for hver minste uro knyttet til nye helsetrusler. 

Vi trenger en frihetsdebatt, en debatt om grenser for politikk og hva som til slutt er viktigst. Jeg for min del er helt overbevist om at det finnes en del ting som er mer verdt, enn selve livet. Frihet, for eksempel. 

Hvem er første kvinne (eller mann) ut, som våger en seriøs debatt om dette i Norge?

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone