AITA: Er det jeg som er drittsekken?

Akronymet AITA betegner en diskusjonstråd i det anonyme nettforumet Reddit, og står for «Am I The Asshole?» («er det jeg som er drittsekken?»).
15. Oktober 2021
Tonje Fyhn er rådgiver i Skaperkraft
Tonje Fyhn er rådgiver i Skaperkraft

Idéen er at man forteller om en handling som har skapt en konflikt i en relasjon og begrunnelsen for at man gjorde den. Så gir forumets deltakere sin dom over handlingen: Trådstarter handlet rett eller feil, alle gjorde feil, eller ingen gjorde feil. Tråden har 2,4 millioner abonnenter, og engasjementet er stort.

Om man skal se på denne tråden som et uttrykk for en større trend, er det verdt å gjøre seg noen refleksjoner. Kan dette behovet for validering være et uttrykk for at vi famler mer i etiske spørsmål enn før? Kanskje er det slik at løsrivelsen fra felles normer og betoningen av individuelle virkelighetsforståelser har skapt en ensomhet i møte med situasjoner som krever moralsk dømmekraft. Individet er alfa og omega i smått og stort, og vi får ikke drahjelp av et større system av prinsipper og filosofier.

Hensikten med diskusjonen på Reddit er ikke å komme med konstruktive løsninger, utover begrunnelsen man gir for dommen sin. Derfor kommer dialog og viljen til å ta andres perspektiv i bakgrunnen - altså de aktive ingrediensene i konfliktløsning. Resultatet blir i verste fall en enda mer fastlåst forståelse av situasjonen og sin egen rolle i den.

Diskusjonstråden gir et interessant innblikk i hverdagsmenneskers etiske kvaler. Kanskje synliggjør den også at vi er dårligere rustet til å takle etiske dilemmaer enn før.

Tonje Fyhn er  rådgiver i Skaperkraft

Del


Powered by Cornerstone