Taliban og det 20. århundre

Seneste uke har det ikke vært uvanlig å høre at Taliban vil dra Afghanistan tilbake til middelalderen. Kanskje bør vi heller frykte noe verre: Vil Taliban dra landet inn i det 20. århundre?
20. August 2021
Photo credit: Martin Haagensen

Alle perioder har mørke sider, høye idealer og brudd på disse. Å bruke “middelalderen” som et spesielt negativt stempel, bør unngås av alle med interesse av å motvirke myter.

I arabiske kulturområder kobles denne tiden ofte til en gullalder med store biblioteker og bred vitenskapelig virksomhet. I Europa handlet middelalderen i stor grad om oppbyggingen av sentralstyrte kongedømmer basert på romerretten, med universitetene som kompetansesentra og kirken som overnasjonal instans.

I Norge fikk lovverket sin endelige form med Landsloven i 1274. Vilkårlige henrettelser på gaten, tvangsekteskap, æresdrap på kvinner og annet vi ofte forbinder med Taliban var lovstridig. Den norske rettsstaten fungerte etter forholdene humant og rettferdig og tok hensyn til tiltaltes bakgrunn.

Kanskje kan vi forstå Taliban og islamismen bedre i lys av nyere idéer? Historikeren Øystein Sørensens bok Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet? handler om den totalitære tenkemåten bak fascisme, nazisme, marxisme og islamisme. I slike ideologier har de som styrer alltid og uansett rett, enten de lener seg mot det de ser som vitenskap (som i marxisme og nasjonalsosialisme) eller religion (som i dagens islamisme eller anabaptister på 1500-tallet).

Mange samfunn har vært autoritære eller tyranniske. Totalitære samfunn med tankepoliti slik vi finner det i George Orwells 1984, er i stor grad barn av det 20. århundre.

Taliban i 2021 kobler dette med en tradisjonell klans- og æreskultur – og mafiaøkonomi. Bevegelsen har sterk kontroll over narkotikahandelen i området. Ifølge Foreign Policy pushes afghansk «meth», metamfetamin, til alle verdensdeler. Med inntekter på flere milliarder dollar.

Mens Taliban tidligere bekjempet narkotikaproduksjonen, ses den nå som en mulighet til å slippe avhengigheten av nabolandet Pakistan. Kort sagt er det ikke tradisjonell muslimsk avhold som styrer praksis.

Ikke alt i middelalderen er noe å lengte etter. Men det er langt verre ting å la seg inspirere av i det tjuende århundre.

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i tankesmien Skaperkraft.

Del


Powered by Cornerstone