Tillit – øverst i næringslivets verktøykasse

Ukas viktigste kronikk sier at norsk næringsliv trenger mer tillit og mer kall.
16. April 2021

Kronikken ble publisert på Aftenposten.no i går kveld. Magne Supphellen og Truls Liland spør om hva norsk næringsliv kan lære av seriegründeren Hans Nielsen Hauge.

De peker på tre ting:

Kallsorienteringen blant de haugianske entreprenørene, de haugianske nettverkene, samt den sterke tilliten mellom aktørene i nettverkene.

Når det gjelder kallsorienteringen, viser kronikkforfatterne til at forskningen på ledelse og entreprenørskap internasjonalt de siste årene har trukket frem dette begrepet. Da er fokus den subjektive opplevelsen av at arbeidet kobles til en høyere hensikt og et overordnet livsmål.

Det holder å bruke 30 sekunder på å skumme gjennom utlysningstekster i stillingsannonsene på nett for å skjønne hva forskerne peker på.

Det tredje begrepet, tillit, er svært interessant, ikke bare for utviklingen av norsk næringsliv, men for hele økonomien. Forskningen har i følge Supphellen og Liland vist at tillit har tre hovedkilder: Kompetanse/ferdigheter, integritet og omtanke. Anbefaler å lese hva de skriver om dette.

For meg blir det en sterk påminnelse om at hvis det er noe verden har lært etter årtusenskiftet, så er det hva tillit betyr for økonomisk utvikling. Eksemplene er mange. Men da greske myndigheter i 2009 meldte fra om sine enorme betalingsproblemer på statens gjeld, hadde mange visst lenge at det sto verre til enn hva som ble sagt utad. Dette medvirket til en påfølgende dyp krise i Europa.

Forøvrig er også en av de underliggende problemene i gresk økonomi at borgerne har lav tillit til myndighetene som øker svarte markeder og skatteunndragelser. Hele økonomien, fra mikro- til makronivå, hviler på tillit. Akkurat nå ser vi hva manglende tillit mellom USA og Kina leder til av økonomiske utfordringer for hele verden.

Da har jeg assosiert meg litt utenfor temaet for Supphellen og Lilands artikkel. Men tillitens betydning for utvikling av nettverk og et livskraftig næringsliv skal ikke undervurderes.

For to uker siden var det 250 års siden Hans Nielsen Hauges fødsel. Vi har fortsatt mye å lære av bevegelsen han skapte.

Øyvind Håbrekke, faglig leder i Skaperkraft

 

Del


Powered by Cornerstone