Good Friday!

Påskens budskap hadde fortjent en pressekonferanse i 2021.
02. April 2021

 

God langfredag! Eller "Good Friday" som det heter på engelsk. Langfredag markerer dagen da Jesus Kristus døde på korset. Etter min (og mange andres) mening, verdens mest innflytelsesrike person. Selve korsfestelsen høres kanskje ikke ut som en "good friday", men det er resultatet av Jesus død og oppstandelse som er poenget. Det er good news.

Dagen markeres på mange ulike måter verden over. Noen faster, noen har såkalte korsvandringer i forskjellige byer og andre lar seg henge på et kors selv (dog ikke for å bli henrettet!). Hjemme hos oss går det ganske rolig for seg i dag, men langfredag er en viktig påminnelse om hvilket offer som er gjort for oss mennesker.

Til forskjell fra mange andre markeringer og dager, er påskens fortelling evig brennaktuell. Så aktuell at regjeringen burde byttet en av sine (altfor) mange pressekonferanser om hytteforbud, karanteneregler og andre korona-meldinger, med en pressekonferanse som fortalte hva hendelsene for 2000 år siden har betydd og skal få bety for Norge fremover.

For noen dager siden valgte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby å moderere forslaget om å gjøre fagene historie og religion mindre sentralt i videregående opplæring. Den opprinnelige begrunnelsen var at dette ikke var så viktig. I stedet skulle elevene konsentrere seg om noen basisfag, og tillegg vil man ha et fremtidsfag med fokus på demokrati.

Snuoperasjonen til statsråden var helt på sin plass. Det hjelper ikke å bli mester i norsk og matte, hvis man ikke er riktig klok.

Min antakelse er at vi er blitt et folk med veldig store kunnskapshull. Jeg tror dessverre også at påsken er et slikt hull. Kanskje er noe av grunnen at vi har gjort tro til en privatsak, mens det på ingen måte kan være det alene. Jesus var revolusjonerende, også samfunnsmessig. 


Jesus Kristus ga seg selv, for at vi skulle finne frelse. Han rystet sin samtid, og satte en ny standard. Han la fundamentet for det vi anser som naturgitte menneskerettigheter. Han kom med kjærlighet, nåde og tilgivelse der andre ville ha øye for øye og tann for tann. Han løftet opp de som samfunnet så ned på. Han var og er verdens vitkigste reformator. 

God langfredag og fortsatt god påske!

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone