Er religion en konspirasjonsteori?

Ja, jeg tror at Gud har en plan, men den er ikke hemmelig og han sammensverger seg ikke med noen i skjul.
19. Februar 2021
Photo credit: Martin Haagensen

Det er ikke uvanlig å høre at religion er en konspirasjonsteori slik redaktøren av forskning.no nylig hevdet i Aftenposten. Kristne som tror på Gud, tror på den største konspirasjonen av dem alle.

Imidlertid er det vanskelig å finne fagmiljøer som støtter at religion er en konspirasjonsteori. I stedet ser de fleste forskere konspirasjonsteorier som religion. De har likhetstrekk i psykologiske og sosiologiske mekanismer som kan skape oppslutning om religiøse bevegelser.

Det er ingen tvil om at det finnes konspirasjoner, grupper som legger planer for å fremme egne interesser. Men de har ikke makten som trengs for å gjennomføre de helt store konspirasjonene. De er ikke syndfrie. De krangler og avslører seg selv. Historien er full av konspirasjoner som mislykkes - og konspirasjonsteorier som viser seg å være feil.

Siden ordet «religion» og ordet «konspirasjonsteori» handler om ganske brede felt, er det mulig å finne overlappende mekanismer. Men det betyr ikke at disse har mer likhet enn at noen slutter seg til et fellesskap av likesinnede, og får noe man i litt vid betydning kan kalle tro, trosfeller, doktriner og fellesskap. Begge dekker grunnleggende behov for tilhørighet og for å stå på den gode siden.

Religion er ikke identisk med å tro på en hemmelig plan bak det som skjer i verden. Det er heller ikke slik at et ønske om å spre et budskap er lik misjon er lik religion. Ut fra samme logikk vil politikk bli religion og en konspirasjonsteori.

Man burde kunne forvente at Kristiansen som redaktør av forskning.no kunne skille bedre mellom likhetstrekk og likhet. Vi kan peke på mye som har kvasireligiøse trekk, fra supporterklubber til dyrkelse av popidoler. Men forskjellene er vel så store som likhetene. Ikke minst når det gjelder hva det fører til.

Et ikke uvanlig trekk ved konspirasjonstro er at de bygger på og bidrar til mistro, frykt og håpløshet. Man melder seg ut av samfunnet i avmakt og mistillit. Mens en sunn kristen tro kan motivere langt mer til aktiv deltagelse i samfunnslivet, fra ideelle organisasjoner til politikk.

Skal du utrette noe godt i verden, anbefaler vi deg ikke å satse på konspirasjonsteorier.

 

En kortversjon av dette innlegg sto på trykk i Aftenposten 24. februar

Del


Bjørn Are Davidsener sivilingeniør og skribent tilknyttet tankesmien Skaperkraft.
Powered by Cornerstone