Vi trenger mer kritisk tenkning

Den siste tiden har vist oss viktigheten av å støtte opp om medier som baserer seg på verifiserbare fakta og sannhet som utgangspunkt.
13. November 2020
Tonje Sofie Ranvik gjennomførte Skapkerkrafts lederprogram 2017-18.
Tonje Sofie Ranvik gjennomførte Skapkerkrafts lederprogram 2017-18.

I dagens samfunn må vi navigere oss gjennom et mylder av nyheter, falske nyheter og «alternative fakta». Å skille faktiske nyheter fra falske kan være vanskelig, særlig når fremveksten av sosiale medier gjør at informasjon blir spredd stadig raskere. Med alternative nyhetskilder som Info Wars i USA og Document.no i Norge er det klart at verden og forståelsen av nyhetsbildet er forskjellig for ulike mennesker. Stor uenighet om hva som er sant kan føre til økt polarisering i et samfunn. Dette ser man nå i samfunnsdebatter hvor standpunkter skjerpes, og avstanden til motparten blir større.

Det er mange eksempler på hvordan falske nyheter har fått florere dette året. I mars i år rapporterte NRK at Jan Hanvold, på sin TV-kanal Visjon Norge, sa at koronaviruset var bygd opp på en løgn. Disse påstandene ble heldigvis utfordret av media og helsemyndighetene. I USA har det vært mer utfordrende. President Trump hevdet i februar at viruset kom til å forsvinne av seg selv. Dette på tross av hva helsemyndighetene i USA varslet. Denne usikkerhet rundt hva som er sant, sammen med frustrasjon rundt nedstenginger og økonomisk uro, ser ut til å ha bidratt til polarisering i USA.

Polariseringen har ikke blitt bedre etter valget 3.november. Over en uke har gått siden valget, Biden er erklært vinner, men Trump og hans støttespillere har kommet med påstander om valgfusk uten dokumentasjon. Presidenten sår da tvil om en viktig demokratisk prosess, nemlig valg og fredelig maktovertakelse. Falske nyheter og desinformasjon er selvfølgelig ikke den eneste grunnen til polariseringen, men kan forklare noe av det vi ser.

Den siste tiden har vist oss viktigheten av å støtte opp om medier som baserer seg på verifiserbare fakta og sannhet som utgangspunkt. Enda viktigere er kanskje det å selv være kritiske til hvor vi henter nyheter og informasjon fra, og hva vi deler på sosiale medier.

 

Tonje Sofie Ranvik er 25 år og student ved Praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. Hun har en master i britiske studier og en bachelor i statsvitenskap. I 2017-18 gjennomførte hun Skapekrafts lederprogram.

Del


Powered by Cornerstone