Felleskapet er for oss alle

Jeg vil be alle om en ny dugnad. Ring til naboen og hør hvordan det går.
06. November 2020

Denne fredagen er stortingsrepresentant Freddy Øvstegård gjesteskribent:

Høstmørket har senket seg over landet. Samtidig har koronapandemien igjen lagt et dystert mørke over oss. Smittesituasjonen er ikke langt unna å nå være ute av kontroll, derfor ble på torsdag lagt frem nye, strenge tiltak. For mange vil tiden fremover nå være omtrent som i mars.

Det gjør meg veldig bekymret. Jeg tenker på alle de som ikke inkluderes i de sosiale boblene, de som ikke vil bli inkludert i kohortene. På alle de enslige som blir sittende alene, men også på de som er avhengig av både frivillige og offentlige tilbud som nå kanskje stenges ned igjen.

Den globale pandemien tester igjen det norske samfunnet på mange måter, og noe av det som testes er det sosiale limet og felleskapet vi alle i forskjellig grad og form er avhengig av. For de som ikke har familier eller sterke nettverk blir tiden fremover tøff.

Vi har snakket mye om dugnad de siste 8 månedene, kanskje er hele begrepet slitt ut. Men jeg vil be alle om en ny dugnad likevel, en dugnad for de som nå fort faller imellom både alle stoler og imellom alle kohorter. Ring til naboen og hør hvordan det går. Send en melding til venner og kolleger som vanligvis ikke er blant de nærmeste for å høre om de har noen rundt seg. Så må vi folkevalgte bidra alt vi kan for at de kritiske funksjonene felleskapet har for sårbare grupper holdes oppe. Avlastningstilbud for familier med store omsorgsbehov, krisesentre, barnevern og andre tilbud som mange fortsatt vil være helt avhengig av må fortsatt virke. Når mørket senker seg både bokstavelig og billedlig talt blir kanskje behovet for slike tilbud dessverre bare viktigere.

Når det virkelig gjelder ser vi hvor viktig felleskapet er for oss alle.

Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant for Østfold (Sosialistisk Venstreparti)

Del


Powered by Cornerstone