Trenger Norge flere migranter?

Folk vil alltid migrere mellom land. Da må vi lære å håndtere det og helst gjøre det til en fordel for begge parter.
18. September 2020
Catharina Drejer er rådgiver i Skaperkraft. Hun er forfatter av boken Slavetech - A snapshot of slavery in a digital age
Catharina Drejer er rådgiver i Skaperkraft. Hun er forfatter av boken Slavetech - A snapshot of slavery in a digital age

For å svare på spørsmålet i tittelen må vi først svare på et annet spørsmål: Kan migrasjon stoppes? Svaret er ganske enkelt, nei. Folk vil alltid migrere mellom land. Et annet spørsmål er om Norge burde stanset migrasjonen om vi hadde kunnet? Svaret er igjen nei, og grunnen som følger:

 

Norge har en aldrende arbeidsstyrke, i tillegg til et rekordlavt antall barn født de siste tre årene. Med det desperate behovet for sykepleiere, bygningsarbeidere og andre praktiske yrkesutøvere, trenger vi flere mennesker. Kan migrasjon være en del av løsningen?

 

Jeg tror det. EUs politikk har hovedsakelig fokusert på kontrollaspektet ved migrasjon: grensehåndtering, retur og fokus på de grunnleggende årsakene til migrasjon. Faktum er likevel at ingen myndigheter kan kontrollere migrasjonen fullt ut. De må lære å håndtere den og helst gjøre den til en fordel for begge parter. Utfordringen er å legge til rette for en god og lovlig migrasjon som setter migrantene i stand til å delta i arbeidslivet. Da vinner alle.

 

Jeg hører deg tenke - men Covid-19 har gjort mange arbeidsledige, vi trenger ikke flere som konkurrerer om de ledige jobbene. Det stemmer, men de nye arbeidsledige har ikke nødvendigvis kompetansen til å dekke de behovene i arbeidsmarkedet, slik mange av migrantene har.

 

I disse kaotiske tider hvor mange politiske strategier blir gjennomgått og justert, håper jeg at fokuset blir på å tilrettelegge for en god og lovlig migrasjon. Det betyr ikke åpne grenser, men å snu utgangspunktet fra å forhindre innvandring til i større grad å legge til rette for migrasjon i lovlige former. Folk er på vei til Norge og vil alltid være det, og det er derfor vi må se mulighetene det gir oss, og gjøre noe positivt ut av det for Norge og for de som vil komme hit.

Del


Powered by Cornerstone