Tillit til oljefondsjefen

Det er ikke sant at vi kan eliminere muligheten for interessekonflikter i en lederstilling. Tillit er fortsatt grunnmuren i et godt arbeidsliv og i en god offentlig forvaltning.
21. August 2020

Jeg har ikke sterke meninger om alle de betimelige spørsmål saken om ansettelsen av ny sjef i Oljefondet reiser. Det er likevel ett av kritikernes premisser jeg er uenig i.

Representantskapet, og flere partier på Stortinget, legger til grunn at risiko for interessekonflikter skal elimineres. Dette dreier seg om muligheten for motstridende interesser mellom Oljefondet og Tangens eget fond, AKO Capital.

Norges Bank har i avtalen med Tangen lagt til grunn at risikoen for alle praktiske formål er eliminert, mens representantskapet krever at risikoen elimineres, punktum.

Men finnes det lederstillinger hvor det ikke finnes risiko for konflikt mellom egne interesser og arbeidsgiveren?

Alle ledere har ulike private interesser. De har et omdømme, venner og nettverk, de har en fortid og en fremtid. Alt dette kan føre til at egne interesser kommer i konflikt med arbeidsgiverens. Derfor tar kampen mot korrupsjon aldri slutt. Hva om en leverandør, konkurrent eller andre interessenter hinter om at de vil tilby deg en interessant stilling når åremålet ditt går ut? Lar du deg påvirke?

Vi trenger ryddige strukturer som skiller interessene og tydeliggjør formål og oppdrag. Men risiko for motstridende interesser er aldri eliminert. Vi er avhengig av tillit. Heldigvis.

Del


Øyvind Håbrekke er faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær for statsråd Einar Steensnæs i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Miljøverndepartementet 2004–2005. Han var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 2009–2013, og satt i Stortingets familie- og kulturkomité. I tillegg til sin politiske erfaring har han også vært miljørådgiver i Norges Rederiforbund, prosjektleder i MARUT, assisterende direktør i Energi Norge og kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Twitter: @oyvindhaabrekke E-post: oyvind[at]skaperkraft.no Telefon:970 62 368
Powered by Cornerstone