Misjon og misforståelser

I krisetider er god kommunikasjon avgjørende. Kanskje kan vi lære noe av å se på Jan Hanvold? Selv om det ikke er lett, velger jeg å ta ham i beste mening når han sier at coronaviruset «er bygd på en forførelse og som er planta der av makter og myndigheter».
31. Mars 2020

(Trykket i Vårt Land 28.3. 2020)

For jeg tror og håper ikke dette betyr at Jan Hanvold i Visjon Norge mener Erna eller FHI bevisst har plantet en løgn. Jeg håper ikke han ønsker å så mistillit til norske myndigheter, men i stedet peke på hvordan Paulus omtaler kampen mot åndskrefter. Poenget er ikke at helserådene mot corona er del av en stor konspirasjon. Men Kanaans språk passer altså best i Kanaan. Selv når man snakker «bibelsk», kan det for alle som ikke er innforstått med språket, oppfattes «babelsk».

Det er ikke akkurat uproblematisk å knytte et virus til onde åndkrefter heller, men det skal jeg la ligge her. For dette handler ikke bare om «åndskamp».

Opplever jeg stadig å bli misforstått, er det ikke sikkert det bare er andres feil. Uansett hvor stort nedslagsfelt vi har, må vi være nøye med å kommunisere forståelig. Det må minimum skje på måter som ikke lett blir misforstått i en krise. I en tid der det stadig spres konspirasjonsteorier om viruset, kan slike uttalelser oppfattes som en støtte til disse. Reduseres kriseforståelsen, kan mange la være å følge helseråd som ikke å håndhilse eller klemme, vaske hender og holde god avstand.

Vi må alle ta dette ansvaret på alvor. Vi må være bevisste på og interesserte i å forstå hvordan vi oppfattes. Jeg håper vi alle kan være i stand til å lytte og endre oss.

For dette handler om kommunikasjon. Enten jeg er medmenneske, i media, misjonær eller alt sammen, må jeg lære meg språket. Hvordan ble jeg forstått? Slår det jeg sier uheldig ut?

Uten dette, er det som å forkynne på hebraisk eller gresk. Selv om vi skulle være uenige om tro og teologi, bør vi i en krisetid være enige om å snakke norsk.

 

Del


Bjørn Are Davidsener sivilingeniør og skribent tilknyttet tankesmien Skaperkraft.
Powered by Cornerstone