Vi fortsetter arbeidet - fra hjemmekontorene

Norge og mange andre land er i unntakstilstand på grunn av korona-viruset. For Skaperkrafts del betyr det avlyste møter, men fortsatt arbeid fra hjemmekontorene.
13. Mars 2020

Antall registrerte tilfeller av mennesker med korona-virus øker kraftig for hver dag som går. Det betyr at vi som alle andre må avlyse reiser, møter og andre aktiviteter. 

Ei heller Skaperkraft er skjermet for smitte. En av våre medarbeidere har fått bekreftet korona-virus, og vi har derfor mange i staben som nå har pålagt hjemmekarantene. De resterende som ikke har vært eksponert for noen med smitte, er også hjemme. Heldigvis er det ingen som per i dag opplever symptomer eller plager, men vi vil som resten av Norge være med på dugnaden slik at dette går fortest mulig over.

Vi fortsetter arbeidet, og vil skrive kronikker, gi ut bøker og avholde webinarer fremover. Følg gjerne med her på våre nettsider. Så håper vi å være i normal drift om ikke så alt for lenge.

Ta kontakt dersom det skulle være noe:

Øyvind Håbrekke, faglig leder i tankesmien Skapekraft
oyvind@skaperkraft.no 

Hermund Haaland, utviklingsleder og leder for Senter for tro og arbeid
hermund@skaperkraft.no 

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone