Mediene svikter barna

Hvordan opplever donorbarna selv sin situasjon?
21. Februar 2020

Hilde Kristin Dahlstrøm hevder i Aftenposten 11. februar at mediene blir en aktør som bidrar til å skape press for å tillate eggdonasjon. Påstanden fremmes på bakgrunn av en analyse av dekningen av saken. Aftenposten omtales spesielt og kritiseres for ubalansert dekning.

Jeg tillater meg å tipse både Aftenposten og andre medier om noen spørsmål som bør belyses for en mer balansert dekning.

Hvordan opplever donorbarna selv sin situasjon?

21. april 2018 skrev «Anonymt donorbarn» et innlegg i Aftenposten. Innsenderen pekte på at «barnas sak blir talt urovekkende lite». Han forteller videre at flere ikke ønsker å snakke høyt om sin situasjon av familiære hensyn. Dette er i seg selv et tankekors, både med tanke på barnas situasjon og for en opplyst debatt om temaet.

Økt kunnskap om genene våre har gjort at det å kjenne til helsemessige forhold i familie og slekt har større betydning for behandling og forebygging enn tidligere. Stiller donorbarn med handicap i møte med det moderne helsevesenet?

Hvor reell er retten til å kjenne sitt opphav når Norge importerer sæd fra en rekke andre land?

Utenlandske mannlige donorer rekrutteres i dag på kommersielle vilkår til bruk i norske klinikker. Hvordan kan tilhengerne da argumentere for å innføre eggdonasjon på samme vilkår som sæddonasjon uten at det medfører kommersiell utnyttelse av kvinnekroppen?

Listen kan gjøres adskillig lengre. Norske medier har en jobb å gjøre for stemmer som ikke blir hørt.

Del


Øyvind Håbrekke er faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær for statsråd Einar Steensnæs i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Miljøverndepartementet 2004–2005. Han var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 2009–2013, og satt i Stortingets familie- og kulturkomité. I tillegg til sin politiske erfaring har han også vært miljørådgiver i Norges Rederiforbund, prosjektleder i MARUT, assisterende direktør i Energi Norge og kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Twitter: @oyvindhaabrekke E-post: oyvind[at]skaperkraft.no Telefon:970 62 368
Powered by Cornerstone