Her får du et klimatips, Erna. Med få timers holdbarhet.

Den statsrådskabalen du sitter og legger akkurat nå, kan være avgjørende for om du lykkes i klimapolitikken.
20. Januar 2020

Hei Erna,

Det neste døgnet skal du legge en ny kabal i regjeringen Solberg. Fremskrittspartiets sju statsråder skal ut. Disse posisjonene skal fylles med nye personer. Det er ikke så vanskelig. Tror du kjenner flere som har lyst på ny jobb.

Så skal denne kabalen skal gjøre de tre gjenværende partiene fornøyde – og den skal sørge for at dere, på vegne hele folket, lykkes med jobben.

En av de viktigste jobbene du skal gjøre fremover, er å kutte klimagassutslipp. Det jeg håper du skjønner, er at den kabalen du legger nå kan være avgjørende for om du lykkes.

To sentrale departementer er da Olje- og energidepartementet (OED) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Husker du da du og jeg jobbet for Bondvik 2-regjeringen? Selvsagt gjør du det, Erna.

Der lærte vi nemlig en lekse. Og det er nettopp denne leksa jeg vil du skal hente frem igjen nå.

For enkelhets skyld kan du få den her av meg:

Bondevik 2-regjeringen (B2) styrte landet fra 2001-2005 og besto av Høyre, KrF og Venstre. De to sistnevnte er som kjent noe mere radikale enn Høyre i klimapolitikken. Alle regjeringer har slike skillelinjer, som kan skape store konflikter, men de kan også håndteres godt gjennom konstruktive prosesser og godt politisk håndtverk.

Hvilke partier som sitter i hvilke departementet kan ha stor betydning for en regjerings evne til å løse slike saker og dermed også for handlekraften. Og det er her leksa fra B2 kommer inn.

For det er ikke bare mellom partiene det er skillelinjer. Forvaltningen, departementene, har også slike naturlige skillelinjer, i kraft av hvilke områder og interesser de er satt til å ivareta.

Derfor er det stadig uenighet mellom KLD og OED i en rekke spørsmål, også før politikerne kommer inn i prosessene. Slik det skal være mellom departementer som har ulike sektorer og fagområder å ivareta.

I de første tre årene av B2 kom olje- og energiministeren fra KrF (Einar Steensnæs), og klima- og miljøministeren fra Høyre (Børge Brende).

Det innebar at de partimessige skillelinjene gikk på tvers av de forvaltningsmessige. OED ble ledet av et av de mer radikale miljøpartiene, mens KLD ble ledet av et parti som var mer opptatt av å ta hensyn til næringsinteressene enn hva KrF og Venstre var.

I juni 2004 ble regjeringen ommøblert og rollene ble byttet. KrF fikk klimaministeren (Knut Arild Hareide). Høyre fikk olje- energministeren (Torhild Widvey).

Det er alltid mange meninger om en regjerings resultater. Jeg vil hevde at i den første perioden ble det fattet mange offensive vedtak på krevende områder etter godt politisk håndtverk.

Det som også er helt klart, og som jeg tillater meg å fortelle, er at i den siste perioden oppsto det mye lettere konflikter mellom disse to departementene, som måtte løftes opp til statsministeren og partilederne for avklaring.

Jeg hadde det privilegium å følge dette på nært hold fordi jeg arbeidet for begge disse KrF-statsrådene. Som politisk rådgiver og senere statssekretær for Steensnæs, deretter som statssekretær for Hareide.

Og her er poenget, Erna: Det skapes en helt annen klimapolitisk dynamikk i en regjering når de partipolitiske skillelinjene bryter med de forvaltningsmessige. Når en miljøvernminister fra Høyre får ansvaret for å levere resultater i klima- og miljøpolitikken, og en olje- og energiminister fra de mer miljøradikale partiene får som oppgave å forklare regjeringen hva som er handlingsrommet i forhold til petroleumsaktiviteten, oppstår et helt annet handlingsrom for gode løsninger.

Når dere skal diskutere iskanten og andre store miljøsaker, kommer dette til å bli veldig tydelig.

Et lite tips fra meg, et smart trekk for menneskeheten. Helt gratis.

I motsatt fall, når de to skillelinjene faller sammen, oppstår det naturligvis en forsterkende dynamikk der konfliktene vokser og blir vanskeligere å løse.

Dersom du oppnår slike kryssende konfliktlinjer, er det naturligvis også sunt for samarbeidsklimaet i regjeringen.

Så ligger det jo også et opplagt partistrategisk element her. Det er veldig få partier som klarer å gjøre klima- og miljøpolitikken til en vinnersak i regjering. Det er, også her, mye lettere være i opposisjon.

Når Høyre har klima- og miløministeren vil KrF og Venstre likevel kunne få kreditt for miljøpolitiske seire, fordi alle vet hva de står for. Men som små partier slipper de litt lettere unna stormene når man når man går på det som oppfattes som miljøpolitiske nederlag.

Og er det to små partier som håper på miljøpolitisk gjennomslag i en regjering, så er det ikke en ulempe, men en stor fordel og ha en alliert i en klima- og miljøminister fra det største partiet, som da blir en alliert når de miljøpolitiske slagene står i regjeringskonferansene.

Da B2 gikk av høsten 2005, og jeg måtte pakke sakene og forlate den fantastisk spennende posisjonen i KLD, så følte jeg som de fleste andre som forlater regjeringskontorene, at vi hadde satt i gang mange viktige prosesser som vi håpet skulle følges opp av en annen regjering og gi resultater. Mens forhandlingene mellom de rød-grønne partiene pågikk kontaktet jeg to av mine gode kolleger, med sentrale posisjoner i hhv AP og SV. Jeg sa at hvis de skulle lykkes, kunne det være klokt å la AP få klima- og miljøministeren, og at enten SP eller SV burde få olje- og energiministeren. Alle forhåndstipsene gikk da i retning av at SV skulle få KLD. Som mange vil huske så ble det også slik.

Oppskriften er enkel: La de partipolitiske skillelinjene bryte de forvaltningsmessige.

Jeg likte nyttårstalen din, Erna. Jeg tolket den slik at du ønsker til å komme på offensiven på klima. Jeg tror du ønsker å lykkes.

Dette er en av de få korsveiene hvor du ganske enkelt kan ta et grep som gir deg mer handlingsrom og styrker klimaarbeidet i regjeringen.

I dag står statsrådskontorene nakne, over vinterens alt for vårgrønne trær, men nettopp i denne timen, vet vi hva klima er.

Lykke til med en krevende uke, Erna. Alltid morsomt å ommøblere.

Del
Mer fra samme forfatter
Powered by Cornerstone