2019 har vært et fantastisk år

Glem Vy, Brexit, Trumps mange uttalelser og regjeringens kutt i tannreguleringer. 2019 var et utrolig bra år for planeten vår.
31. Desember 2019

- Jeg regner med at dette er ironi? Ellers er du ikke helt oppdatert, eller du sitter i din egen lykkelige boble på en grønn gren.

Reaksjonene kom raskt da jeg forleden skrev på Twitter at vi hadde det godt i Norge. For noen var det en helt vill påstand. Men jeg vil faktisk dra det enda lenger. Det er ikke bare i Norge ting har gått bra i år, også verden forøvrig har hatt et svært godt år.

Først og fremst er min begeistring denne nyttårsaftenen at vi kan se tilbake på et år hvor demokratiene i mange land har fått en oppreisning. Så er det også ekstremt gledelig å se hvordan finansmarkedene har blitt grønnere, at klimaaktivisten Greta Thunberg har slått igjennom internasjonalt og at flere konflikter går mot slutten.

Både Norge og verden har hatt et godt år. Likevel er det nok mange som tenker at 2019 først og fremst var et år som handlet om VY, bybanerot i Bergen, tannreguleringer, Sylvi Listhaug, bompengeopprør og togproblemer. For verdens del er det lett å tenke at 2019 først og fremst var et år der britene dummet seg ut nok en gang, Tyrkia drepte mange kurdere, klimaforhandlingene strandet og Trump har fortsatt i kjent stil. 

Det ligger noe psykologisk her, spesielt når vi skal vurdere nåtid versus fortid. Av en eller annen grunn er det lett å tenke at ting blir verre - og det til tross for at mesteparten av historien og de statistiske dataene viser oss at livet i verden før var kortere, sykere, fattigere, farligere og mindre fritt. 

Dessuten synes mange av oss å mene at forbedringene vi ser, har en skummel bakside. Ny teknologi kan misbrukes. Våpen som trygger oss kan havne på feil hender. Helsemessige gjennombrudd kan snus til sorteringssamfunn. Av en eller annen grunn klarer vi som regel å gjøre selv de mest positive endringene, til noe vi også bør frykte.

Det er absolutt fornuftig å beholde en viss kritisk sans, og ikke la seg frelse av alt som skjer. Men la oss også ta med at veldig mye går bra, 2019 har ikke vært et dårlig år for Norge eller verden. 

Vendepunkt for det liberale demokratiet

Frida Githis i Washington Post skrev treffende for noen dager siden at: “Når vår tids historie skal skrives, kan 2019 trolig stå som vendepunktet i kampen for det liberale demokratiet - det var året da millioner av mennesker reiste seg for å kjempe mot kreftene som i mer enn et tiår uhindret har fått kjøre over og trampe ned verdiene for et fritt samfunn.”

Hun peker blant annet på at riksrettssaken mot Donald Trump, til tross for at den ikke vil føre til noe, er et ekstremt viktig vendepunkt, hvor man endelig påtaler denne formen for maktmisbruk, 

Så kan vi også se til en rekke andre land. For over hele verden har folk reist seg mot udemokratiske regimer, korrupte politikere og anti-liberale verdier. 

Sudan som endelig har blitt kvitt sin diktator, eller Algerie som fikk oppleve det samme i år. Begge land har flere tiår vært styrt av samme mann. Så kan vi gå til vårt eget kontinent, hvor det særlig i Øst-Europa har vært bekymringsfulle tendenser, men hvor en rekke byer har gått motsatt vei, både i lokalvalg og gjennom konkret politikk. 

Ordførerne i Warszawa, Budapest, Praha og Bratislava gikk blant annet sammen om å etablere the Free Cities Alliance, hvor de løftet frem liberale verdier i sterk motstrid til de nasjonalistiske kreftene som har vunnet mange valg. 

I Kina har det lenge vært lite håp om endring. Men 2019 ble året da noe endelig skulle skje. I Hong Kong har folket reist seg mot det kinesiske regimet.  

Videre kan vi gå til Irak og Libanon, hvor modige demonstranter har angrepet sittende politikere for deres korrupsjon og dårlige styre. I India har vi også fått svært interessante folkelige protester da statsministeren skulle innføre en ny lov som diskriminerte landets mange muslimer. 

Også i Sør-Amerika har vi fått forandringer, blant annet i Bolivia. Det skjer altså i hele verden. Jeg tror som Frida Githis at 2019 har vært et viktig vendepunkt for demokratiet.

Klimapolitisk vendepunkt

Kanskje har det også vært et klimapolitisk vendepunkt. For selv om det fortsatt er store utfordringer, var det noe spesielt som skjedde da Greta Thunberg tok hele verden med storm. Det hadde ikke gått for noen år siden. Det er nå det skjedde. Vi ser en grønn bølge over hele verden, og vi ser at alle land, bransjer og grupperinger blir påvirket.

Så kanskje vi kan sprette champagnen i kveld, uten å tenke så mye på ytre bomring eller Boris Johnson i London. I 2019 har det skjedd langt viktigere ting, endringer som vil prege hele 2020. 

Godt nytt år!

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone