Endelig kommer vegetar-burgerne

BA-spalte: Du trenger ikke å være veganer for å forstå at vi spiser for mye kjøtt. Både vi og verden blir bedre av å kutte i kjøttforbruket.
01. Oktober 2019

 

Etter at Miljøpartiet de Grønne har fått betydelig makt i de største byene i Norge, har debatten om kjøttforbruk og kjøttfrie dager blomstret. Miljøpartiet har en veldokumentert klimaargumentasjon, hvor de blant annet kan vise til at husdyrhold står for 14,5 prosent av de globale menneskeskapte klimagassutslippene(Kilde: FNs matvareorganisasjon). 

Department of Zoology ved Oxford University i England har i studie sett på alternativ bruk av arealer i landbruket. De hevder i studien at man ved å dyrke korn og grønnsaker i stedet for å holde husdyr, kan redusere CO-utslippene fra landbruket med hele 50 prosent.

Det er ikke bare kjøttproduskjon som har et stort klimaavtrykk, men også ulike meiriprodukter. I følge forskerne på Oxford vil en liter tradisjonell kumelk gi dobbelt så stor belastning for miljøet som en liter soyamelk. Oppsummert sier de i følge forskning.no at “ved å kutte ut de verste produsenteene og halvere av inntaket av dyrebaserte matvarer kan utslippene av drivhusgasser fra landbruket reduseres med 73 prosent”.

Stadig flere nordmenn tar dette alvorlig. I en sak fra A-Magasinet tidligere i år, kom det frem at rundt 3 prosent av oss er vegetarianere, altså mennesker som lever helt uten kjøtt. Det er for så vidt ikke så mange, men så sier hver femte nordmenn at de  har kjøttfrie dager og er bevisst på å redusere kjøttforbruk, kumelk og meieriprodukter. Dette kaller noen fleksitarianere, og der finner du meg. 

Jeg er han som fortsatt spiser kjøtt av og til, men som også blir veldig glad for at Burger King i forrige uke lanserte en plantebasert Whopper. Endelig! Det er viktig at de store aktørene viser vei, for det er ikke nødvendigvis så lett å endre kostholdet når man over mange år har gjort seg avhengig av å ha kjøtt i de fleste middager - eller på matpakken.

Og vi nordmenn spiser mye kjøtt, selv om det har gått litt ned de siste årene. Akkurat hvor mye er det ulike meninger om, det er nemlig mange måter å beregne forbruk av kjøtt på, for eksempel før og etter bearbeiding. 

Dersom vi snakker om såkalt “reelt forbruk” av rødt kjøtt, så var det i følge animalia.no på 213 256 tonn i 2018. Dette tilsvarer 40,1 kg per innbygger. Per uke blir det cirka 770 g, noe som er vesentlig høyere enn kostholdsrådene til Helsedirektoratet. De har uttalt at at 500 gram per uke er et tilfredsstillende nivå for å unngå økt risiko for kreft mm.

I tillegg til at det klimavennlig å redusere kjøttforbruket, kan det altså også være helsemessig smart. Verdens Helseorganisasjon, WHO mener at prosessert kjøtt (kjøttdeig, pølser, saltet kjøtt osv) kan være kreftfremkallende for mennesker. Det er verdt å merke seg at prosessert kjøtt er plassert i verste klasse for kreftfremkallende virkning sammen med asbest, luftforurensing og tobakk!

Redusert forbruk av kjøtt vil også være bra for dyrene. Stadig flere har fått øynene opp for hva industriell kjøttproduksjon medfører av lidelser for dyr. Det er få skrekkfilmer som er verre enn dokumentarene til Netflix som viser hvordan dyr behandles rundt omkring.

Heldigvis har oppmerksomheten om dyrevelferd økt, og det er ikke bare hunder og katter vi er opptatt av. Avsløringene til Brennpunkt på NRK1 fra svineprodusentene flere steder i Norge vakte stort engasjement, og mange reagerer på de enorme kyllingfarmene. Det er skammelig hvordan mange dyr behandles. 

Norske bønder gjør samtidig veldig mye bra. Dyrvernalliansen sier for eksempel at Norge sammen med Nederland kommer best ut i deres undersøkelse når det gjelder andel saktevoksende kyllingraser.

Jeg ser ikke for meg et liv som vegetarianer. Det handler ikke først og fremst om at jeg liker bacon eller at jeg vil ha min fredags-taco i fred, men mer om en grunnleggende tanke om at et balansert og rikt kosthold, som tar hensyn til både dyrene, klimaet og menneskets behov for næring, ikke trenger å være i konflikt med å spise kjøtt. 

Det er bra for Norge at vi har mange bønder som produserer kjøtt av høy kvalitet. Det er bra for kroppen å spise variert. Men alt med måte. Og i Norge bør vi lytte til Miljøpartiet de Grønne. De har nemlig helt rett. Vi spiser for mye kjøtt. Alt, alt for mye.

Bilde: Mosa Meat, Nederland

 

Del
Mer fra samme forfatter
Powered by Cornerstone