Snart kommer nye lærebøker. Lukes mytene endelig ut?

Fordommer har stor makt. Noen ganger preger de lærebøkene også.
23. Oktober 2019

Forfattere og forlag jobber med læremidler for Utdanningsdirektoratets læreplaner fra 2020, kalt fagfornyelsen. Historiebevissthet, god kildebruk og kildekritikk er viktig i et informasjonssamfunn. Å se hvordan tenkesett har påvirket oss i fortiden, kan hjelpe eleven til å forstå samtiden bedre. 

Skal vi lykkes, må neste generasjons læremidler unngå feil fra forrige. Ja, det finnes gode læremidler i dag, men som vist i «Lurt av læreboken?» fra 2019 faller for mange for myter.

Som følgende avsnitt:

«Ved universitetet i Paris satt lærde menn i middelalderen og diskuterte hvor mange tenner hesten hadde. De gikk ikke ut og telte, men diskuterte det som et teologisk spørsmål. De klarte å bli enige om at tallet på tenner ikke kunne være delelig med tre, for det ville være en fornærmelse mot treenigheten. De var også enige om at tallet ikke kunne være delelig med syv, for Gud skapte verden på seks dager og hvilte på den syvende. Dette eksempelet viser hvor sterk kirkens makt var i middelalderen» (Portal - Eldre verdshistorie, Fagbokforlaget, 2007).

I den grad dette påfunnet fra rundt år 1900 kan lære oss noe, er det hvor stor makt moderne fordommer har. Og hvor fast de sitter i vår kulturelle ryggmarg.

Slike feil er ikke bare et norsk fenomen. Overraskende mye handler om kristen tro.

Hva tenker elever som hører at hadde man spørsmål om «natur, astronomi og menneskelig utvikling», henviste kirken før moderne tid til «liturgien eller til Guds vilje» (fra NDLA: Naturens gjennombrudd)? Hvor mange driver kildekritikk av at Kopernikus på 1500-tallet la «fram en teori om at jorda var rund, og at den gikk i bane rundt sola. Det tok 300 år før kirken godtok dette» (KRLE-boka 8-10, Cappelen Damm 2016)? Eller at «Når forklaringene til naturfilosofene ikke hadde «plass til gudar» gjorde det mange «av dei som trudde på ein eller fleire gudar, både fornærma og rasande. Gjennom historia har mange vitskapsfolk vorte fengsla og drepne for meiningane sine» (Gaia Naturfag, Gyldendal Undervisning, 2008)?

Hvor mange vet at man før moderne tid ikke hentet kunnskap om natur og astronomi fra liturgien, men fra leksika og lærebøker? Som fremstiller jorden som rund og gir naturlige forklaringer på naturfenomener. Naturfilosofene ved middelalderens mange kirkestøttede universiteter forklarte ikke regulære hendelser med Gud eller guder. Tvert imot stimulerte de troen på naturlover og dermed på naturvitenskap, ved troen på Gud bak naturen, fremfor på mange guder i naturen.

Hvilke mange «vitskapsfolk» som ble «fengsla og drepne for meiningane sine» forteller lærebøker ikke. Bruno (som noen bøker nevner) var mystiker, ikke vitenskapsmann. Selv Galileo havnet ikke i fengsel, men fikk husarrest på sitt gods da han var 70.

En måte å utvikle historiebevissthet, kildebruk og kildekritikk, er ved å løfte frem i læremidler og etterutdanning eksempler på myter, feil og forvirrende fremstillinger i dagens lærebøker. Hvilke forfattere og forlag tar utfordringen?

Bjørn Are Davidsen, rådgiver i Tankesmien Skaperkraft

Publisert i Aftenposten 23.10.19

Boken "Lurt av Læreboken?" er skrevet av Bjørn Are Davidsen og kom ut på Veritas forlag i 2019. Les mer om boken her.

Del


Bjørn Are Davidsener sivilingeniør og skribent tilknyttet tankesmien Skaperkraft.
Powered by Cornerstone