Episode 7: Etterkrigstid & Polarisering - Jens Jonathan Wilhelmsen

Hvordan kan vi påvirke polariseringen i dagens Europa? Hør Jens Jonathan Wilhelmsens historie.
17. September 2019
Episode 7: Etterkrigstid & Polarisering - Jens Jonathan Wilhelmsen

Nasjonalismen er på vei tilbake i Europa. Storbritannia melder seg ut av EU og i de siste valgkampene i både Ungarn, Frankrike og Italia har partier som Jobbik, Front National og Lega fått stor oppslutning. Ledende politikere vinner makt når de legger skylden på enkelte grupper i samfunnet og sier at de ikke hører like mye til som oss andre.

Hvordan kan vi snu denne trenden – og heller skape et samfunn som bygger broer mellom folkegrupper, ikke murer?

Vi har intervjuet Jens Jonathan Wilhelmsen. I 1946 dro han til Tyskland og Japan med organisasjonen Moralsk Opprustning (i dag Initiatives of Change) for å forsøke å bringe forsoning og bygge tillit mellom klasser, kommunister og tidligere nazister. Han har en historie utenom det vanlige om hvordan man kan få mennesker, som i utgangspunktet ikke vil snakke med hverandre, til å samarbeide. Derfor tror vi hans refleksjoner om sin egen reise kan hjelpe oss til å forstå hvordan vi skal snu dagens nasjonalistiske trend.

Demokrati betyr folkestyre, derfor må vi som en del av folket ta ansvar og bygge det samfunnet vi ønsker oss.

Du finner episoden her. 

Del


Powered by Cornerstone