Tilgivelse for IS-koner?

Barna er uskyldig, og de som ber om tilgivelse bør få det. I tillegg må rettssystemet komme i funksjon. Hent Syria-farerne hjem.
26. Februar 2019

 

Britiske Shamima Begum (19) har utløst en stor debatt i England etter at hun overfor britiske medier varslet at hun ønsket å dra hjem. Etter fire år i Syria, vil hun returnere sammen med sin nyfødte sønn.

Statsminister Erna Solberg har sagt at norske statsborgere skal få komme hjem, selv om de har vært IS-krigere. I Norge venter riktignok politiet som vil sikre eventuell straffeforfølgelse. Solberg argumenterer ut i fra juridiske prinsipper, og har naturligvis ikke noe annet valg enn å ta i mot dem som er hennes egne statsborgere.

Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som har reist fra Norge til Syria og Irak for å tilslutte seg IS. Kanskje 150, kanskje dobbelt så mange. Men vi vet en del om det totale antallet. I juli 2018 kom International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) på King's College i London med en studie, hvor de mente det var 41.490 mennesker , hvorav 32.809 menn, 4.761 kvinner og 4.640 barn, fra 80 land som kom for å bli en del av IS.

De visste

Men hvordan stiller vi oss som samfunn overfor de som av egen fri vilje har dratt til et barbarisk regime hvor “vantro” har blitt halshogget og kvinner har blitt holdt fanget som sexslaver? Hvilke konsekvenser skal det få for ditt liv dersom du slutter deg til en verdens mest fryktede terrorgrupper?

De færreste som reiste kan si at de ikke visste. Det er mulig de var naive og kanskje hadde et urealistisk bilde av hva som ventet dem, men det var godt kjent at IS sto for en type ekstrem religionsutøvelse, hvor de villeste tolkningene av Koranen fikk dominere. I et intervju med Sky sier Shamima at hun ikke hadde noe imot dødsstraffene, siden dette var i tråd med Islam.

I Danmark har flere politiske partier avvist at IS-krigerne skal få komme hjem. – Det blir ikke aktuelt så lenge vi har noe vi skulle ha sagt. De har for lenge siden forspilt sine sjanser for å få dansk statsborgerskap. De er ikke lenger danske i mine øyne, sa Dansk Folkepartis utenrikspolitiske talsmann Søren Espersen til NTB.

Espersen inntar en fristende holdning. Både IS-krigerne og IS-konene visste hva de dro til, de deltok i barbariet og gir først opp når regimet er i ferd med å bli overvunnet. Ekstra problematisk er det at flere, deriblant Shamima Begum fra England, ikke vil beklage at de reiste. Tvert imot sier flere at de ikke angrer.

Derfor bør de komme hjem

Likevel er det gode grunner for at Norge og resten av vesten, bør ta i mot IS-krigerne med hjemlengsel.

 1. Uskyldige barn: Svært mange av de kvinnene som dro til Syria, endte opp som koner hos ulike IS-krigere. Mange av dem har fått barn, barn som uforskyldt har levd under svært krevende kår. Det er ingen rettferdighet i at de skal holdes vekke fra Norge.

  I en NRK-reportasje i helgen kunne vi lese og høre om al-Hawl-leiren i al-Hasakah-distriktet øst i Syria, hvor 450 kvinner og barn lever under forferdelige forhold. Nå vil mange hjem, mødrene vet at dette ikke er noen fremtid for deres nyfødte barn. I solidaritet med de som nå lider, bør vi gripe inn.

   
 2. Behov for at rettssystemet trer i funksjon: Som krigere i Midtøsten er de farlige, men som hjemvendt til Norge må de møte i retten og ta ansvar for sine handlinger. For mange vil dette bety lange fengselsstraffer. Det vil være bra for hele verden, ikke minst Midtøsten som risikerer å sitte igjen med mange av “våre” terrorister.

  Uoffisielle tall som blant annet verserer på Twitter, sier at det er mer enn 14.000 IS-krigere som gjemmer seg i Syria og Irak. Disse tallene inkluderer både lokale krigere og fremmedkrigere. Noen hevder det er så mange som 30.000 som innser at slaget denne gang er tapt, men som kanskje vil fortsette krigen fra sine gjemmesteder.


  Det er galskap å ikke bidra til at flest mulig tas ut og blir stilt til ansvar.
   
 3. Mulighet for tilgivelse: Selv om de færreste av oss reiste til Syria som 15 åring, er det ikke vanskelig å si seg enig i at det bør være rom for tilgivelse for det man ut i fra naivitet og forblinding, gjorde som 15 åring. Et samfunn hvor det ikke er mulig å komme tilbake fordi du gjorde noe dumt som mindreårig, er et ganske kaldt samfunn.

  Og selv om de har vist, er det også grunn til å anta at mange av IS-konene ikke selv har deltatt i disse barbariske handlingene.

Det vi har sett utspille seg i Syria og Irak er grufullt. Ekstra ille er det at det noen av våre ungdommer som har kjempet. Det er noen av våre barn som har halshogd de vantro. Det er noen av våre skoleelever som har frivillig reist ned for å bli IS-bruder.

Nå kommer oppryddingen. Ikke bare må vi håndtere de som kommer hjem, men vi må sørge for at det aldri skjer igjen.

 

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone