Svendsens menneskerettighetsbrudd

Selv om det selvsagt finnes menigheter som forkynner på en slik måte at barna får en uheldig og unødig belastning, er Svendsens religionskritikk både malplassert og autoritær.
29. Januar 2019

 

Einar Svendsen, humanetiker og SV’er, kritiserer nådeløst kristne menigheter som forkynner om synd og fortapelse (BT, 24. januar). Svendsen hevder en slik praksis innebærer menneskerettighetsbrudd mot barna som befinner seg i menighetene: Praksisen utgjør visstnok ikke bare brudd på religionsfriheten, den er endog å regne som «tortur». Selv om det selvsagt finnes menigheter som forkynner på en slik måte at barna får en uheldig og unødig belastning, er Svendsens religionskritikk både malplassert og autoritær.

Jeg har selv vokst opp med en forståelse av at det finnes synd og fortapelse, til tross for at jeg ikke tilhørte noen av menighetene Svendsen nevner. Det er mainstream teologi og kan neppe betegnes som tortur (selv om en del prekener unektelig er kjedelige). Det er kanskje også slik at forkynnelse som godhet og ondskap setter en i enda bedre stand til å reflektere over egen moralske ansvarlighet – dette er ikke veldig ulikt det faktum at vi også forteller til barn, at vårt forbruk og konsum påvirker klimatiske framtidsscenarioer. Det gjør at vi forhåpentligvis evner å etterstrebe bedre liv.

Er dette indoktrinering? Ikke mer enn den indoktrineringen humanetikere à la Svendsen vil utøve over sine egne barn. Jeg vokste nemlig også opp med en forståelse av håp, kjærlighet og evig liv; at Gud kjenner meg og ser meg, og ikke ville at jeg skal frykte, men nyte glede og nærhet. For tenk så grusomt – vil kristne kanskje tenke – å vokse opp som barn i humanetiske miljøer, der man ikke kan ha noen berettiget tro på livet etter døden!

Det er nå engang slik at alle barn vokser opp i en kontekst definert av sine foreldre. Og så lenge denne konteksten ikke er påviselig og systematisk destruktiv for barnet, vil det være ekstremt å aktivt gripe inn å regulere denne konteksten. Det ville være et direkte brudd med religionsfriheten Svendsen visstnok ønsker å forsvare.

For det er altså slik at det er religionsfrihet her i landet. Nettopp derfor bør Svendsen få forkynne til sine barn at de ikke har noen berettiget tro på livet etter døden. Og på samme måte bør kristne få forkynne om synd og helvete, så vel som om frelse og evig liv.

Del


Andreas Masvie er redaktør i Mentsch Magazine (https://www.mentschmagazine.com). Han har en bachelorgrad ved NHH, og studerer filosofi og teologi ved University of Oxford. 
Powered by Cornerstone