Syv (alternative) slag til jul!

Det er ingen grunn til å bekymre seg for nissens retorikk eller manglende snø til jul. Det er titusenvis av barn som har langt større bekymringer.
21. Desember 2018


Denne teksten er skrevet av Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær i Rettferd for taperne og Filip Rygg, leder i Skaperkraft.

Først valgte en pedagogisk-psykologisk rådgiver fra Vestfold å gå ut med kritikk av sitatet: «Er det noen snille barn her?». Hun mente at dette bidro til skam. Vi vil snu på det og si at problemet er ikke at «nissen» spør om det er noen snille barn her, men at nissen ikke spør om det er noen snille voksne her.

Litt etter skivebommen fra Vestfold kom Anne Kalvig, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, ut med en like stor brøler: "Alt maset om hvit jul diskriminerer barn fra Vestlandet." Hun mente altså at praten om snø, ikke tok høyde for at mange vokste opp steder med vestlandsklima.

Dette krever handling

Selv om de fleste av oss har det veldig godt, og vi bor i et rikt land, må det være mulig å diskutere reelle problemstillinger for dem som vokser opp i Norge. Vi har derfor listet opp syv saker som krever både oppmerksomhet og handling:

1. Voksnes rusbruk

Ifølge Folkehelseinstituttet, vokser 90.000 barn opp i hjem hvor minst en av foreldrene, har et alkoholmisbruk. I tillegg er det mange barn som vokser opp med risiko for at foreldrene ikke klarer å begrense seg, for eksempel på julaften.

2. Barnefattigdom

Over 100.000 barn vokser opp i familier med lav inntekt (tall fra Bufdir). I tillegg er det en ukjent andel barn, hvor økonomien på grunn av kredittgjeld, spillegalskap mm er svært dårlig, til tross for at inntekten er over fattigdomsgrensen.

3. Seksuelle overgrep

En av fire jenter har opplevd seksuelle overgrep i løpet av oppveksten, mens ti prosent har blitt voldtatt. Det viser undersøkelsen UngVold fra 2015.

4. Mobbing

5,6 prosent av norske skoleelever sier de ble mobbet to-tre ganger i måneden eller mer i løpet av siste skoleår.

5. Asylbarn som forsvinner

I 2017 forsvant 206 barn fra norske asylmottak. Vi vet ikke hvor de befinner seg, men vi vet at det fortsatt skjer. Bare i romjulen vil det statistisk sett forsvinne fire barn.

6. Unge gutter uten utdanning

Med kraftig digitalisering, arbeidsinnvandring og stadig nye formalkrav, blir mulighetene for dem som ikke har utdanning, stadig færre. Det kan potensielt skape en underklasse, med lav eller ingen inntekt og ellers få tilknytninger til samfunnet (f.eks. bolig og familie).

7. Barn med psykiske lidelser

I Norge behandles rundt 5 prosent av barn og ungdom i alderen 0–17 år hvert år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Særlig blant tenåringsjenter har det vært en markant økning de siste årene.

Det er, som du ser, mer enn nok å ta tak i, lenge før vi begynner en diskusjon om retorikken til julenissen. God jul.

Del


Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
Powered by Cornerstone